پخش زنده و آرشیو رادیو
دوشنبه 7 فروردین 1402
5:0

میان برنامه

5:10

با نخبگان

معرفی نخبگان در عرصه سلامت
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

5:40

یك روز یك كتاب

5:55

میان برنامه

6:0

سرآغاز

6:10

میان برنامه

6:15

نمایش

نمایش درحوزه سلامت
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

6:45

میان برنامه

6:55

نردبان

شناخت انواع هوش - رشد هوش -تفاوت هوش و حافظه- شناخت ویژگی ها و ابزار هوش
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

7:20

میان برنامه

7:25

یادداشت های روزانه من

7:35

میان برنامه

7:45

گیومه باز گیومه بسته

7:55

میان برنامه

8:0

اطلاع رسانی هواشناسی راه جاده ای و شهری و ساختارهای نوین

8:5

چهارخونه

8:10

مثبت تربیت

تربیت جنسی كودك و نوجوان
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

8:55

بازی باكودك

9:0

میان برنامه

9:10

فراسو

بیماری های كلیوی وروزه داری
دكتر حسن ارگانی (فوق تخصص بیماری های كلیه نفرولوژی بزرگسالان)

9:45

شكرخند

9:50

میان برنامه

10:0

موج بهاری

آیا هنوز پایبند رسم و رسوم محلی‌تون هستید؟
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

12:0

تا بیكران

اذانگاهی
اذان ظهر:12:10

12:30

میان برنامه

12:35

تلاوت آرامش

12:45

میان برنامه

12:50

عشق كتاب

معرفی كتاب
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

13:15

كمال تشكر

13:20

میان برنامه

13:25

بهار دل

13:30

غذا سلامت زندگی

دانستنی هایی درباره نان سنگك
دكتر علیرضا شهاب لواسانی دكترای صنایع غذایی

14:0

اطلاع رسانی هواشناسی راه جاده ای و شهری و ساختارهای نوین

14:5

میان برنامه

14:10

نمایش

نمایش درحوزه سلامت
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

14:40

میان برنامه

14:45

آیتم كنترل سرعت

14:50

میان برنامه

14:55

سلامت در عصر حجر

15:0

تماشاگه سلامت

چقدر از هنر های نمایشی ایرانی مثل نقالی ، خیمه شب بازی ، نمایش های عروسكیِ مبارك ، نمایشهای پهلوانی ، بندبازی و ... رو دیدید ؟ وقتی می بینید چه حسی پیدا می كنید و چه تاثیری بر روحیه شما دارد ؟ از خاطراتتون وتاثیرش بر روحیه تون بگید.
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

17:0

میان برنامه

17:5

به سوی قاف

درباره تاریخ شفاهی حضوركادردرمان در دوران دفاع مقدس.
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

17:25

میان برنامه

17:30

ماه ماه

رمضان جلوه بی بدیل هنر بندگی
اذان مغرب:18:40

19:30

میان برنامه

19:40

مهرانه

19:50

میان برنامه

19:55

بهار دل

20:0

از كودكان مراقبت كنید

فرزندپروری
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

20:40

میان برنامه

20:45

نیمه دیگر من

این برنامه از طریق گفتگو و یا طرح مشكل توسط افراد مجرد، به واكاوی مشكل از منظر جامعه شناسی و روانشناسی می‌پردازد و دیدگاه‌های اشتباه در مورد ازدواج، آداب و رسوم غلط را با توجه به سوژه برنامه مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهد.
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

21:10

میان برنامه

21:20

نیشتر

طنزدرحوزه سلامت
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

21:50

دورهمی و لطیفه

21:55

میان برنامه

22:0

اطلاع رسانی هواشناسی راه جاده ای و شهری و ساختارهای نوین

22:5

میان برنامه

22:15

تصویر خیال

تحلیل روانشناختی فیلم سینمایی
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

23:0

زندگی زیباست

23:15

میان برنامه

23:20

نشانی

23:30

ترتیل یك جزء

رتیل قرآن(هر روز یك جزء) در ماه مبارك رمضان متناسب با روزهای این ماه پخش می شود.
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+