پخش زنده و آرشیو رادیو

از ساعت به مدت


این برنامه شامل بخش‌های گوناگونی نظیر شرح حال و معاینه بالینی، معرفی دستاوردهای علمی مراكز دانشگاهی و گزارش شبانه از بیمارستان ها و .. است.