پخش زنده و آرشیو رادیو

غذا سلامت زندگی

شنبه تا سه شنبه از ساعت 13:15 به مدت 30 دقیقه


برنامه «غذا، سلامت، زندگی» كاری از گروه تغذیه و سلامت شبكه رادیویی سلامت است،كه روزهای زوج هفته.به موضوعاتی همچون رژیم های غذایی، تغذیه در بیماری ها و تغذیه در گروه های آسیب پذیر می پردازد.

همچنین روزهای فرد در این برنامه درباره مباحث صنایع غذایی با هدف پرداختن به شعار سال سازمان بهداشت جهانی كه ایمنی غذا از مزرعه تا سفره است، صحبت می شود. برنامه «غذا، سلامت، زندگی» شنبه تا چهارشنبه از ساعت 13:30 به مدت 30 دقیقه با شما همراه می شود. تهیه كننده این برنامه سولماز عطایی، گوینده ندا خواجه نوری كارشناس صنایع غذایی و مشاور محمدرضا عفیفی دانشجوی دكترای صنایع غذایی هستند.