پخش زنده و آرشیو رادیو

چشم انداز

جمعه از ساعت 22:10 به مدت 55 دقیقه


برنامه ای است گفتگو محور با هدف بررسی اسناد بالا دستی سلامت، با نگاه به سند چشم انداز سیاستهای برنامه های توسعه ابلاغی سلامت كشور و برنامه های اجرایی در راستای تحقق اهداف اسناد سلامت.