پخش زنده و آرشیو رادیو

درنگ

هر روز از ساعت 18:40 به مدت 15 دقیقه


این برنامه برگزیده ای از داستانهای پند آموز ادبیات كهن با بهره گیری از منابعی نظیر جوامع الحكایات ، گلستان سعدی و ... می باشد.