پخش زنده و آرشیو رادیو

از ایده تا ثروت

"روزهای زوج" از ساعت 10:50 به مدت 5 دقیقه


معرفی استارت آپ های جدید

تهیه كننده: مهدی شیار