پخش زنده و آرشیو رادیو

دكتر كتاب ویژه نمایشگاه بین المللی كتاب

هر روز از ساعت 16:05 به مدت 50 دقیقه


ویژه برنامه سی و سومین نمایشگاه بین المللی كتاب تهران

نویسنده و تهیه كننده: پویان امینان گوینده: ژاله اكبری كارشناس: علی دهقان زاده هماهنگی: فرزانه بهزادیان