پخش زنده و آرشیو رادیو

روستای ما

"پنجشنبه و جمعه" از ساعت 16:05 به مدت 25


هویت بخشی به زندگی روستایی و رونق اقتصادی روستاها در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی

هویت بخشی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به زندگی روستایی به عنوان جامعه مولد در كشور و ایجاد شغل و كارآفرینی و رونق اقتصادی و حفظ جایگاه روستاها در تولیدات و جلوگیری از مهاجرت بی رویه از روستاها به شهرهای بزرگ، پیگیری مشكلات و مطالبات روستاهای سراسر كشور از دستگاه های ذیربط و فعالیت های صورت گرفته در چهل سال انقلاب اسلامی در راستای توسعه همه جانبه كشور با توجه به آمایش سرزمینی و ایجاد روستاهای نمونه گردشگری برای جلب توریست های داخلی و خارجی كه یكی از خواسته های مقام معظم رهبری می باشد در قالب مستند گزارشی بر اساس بند1و3 اقتصاد مقاومتی تهیه و پخش می شود.