پخش زنده و آرشیو رادیو

همسفر آفتاب

وفات حضرت خدیجه (س) از ساعت 12:30 به مدت 55 دقیقه


ویژه برنامه ای در خصوص ابعاد اقتصادی زندگی حضرت خدیجه (س)

تهیه كننده: مطهره محرابی