پخش زنده و آرشیو رادیو

جمعه بازار

"جمعه" از ساعت 08:05 به مدت 55 دقیقه


این برنامه یك جنگ اقتصادی صبحگاهی است كه با استفاده از قالب های نمایشی،كارشناسی،گزارش با رویكرد تفریحی سرگرمی برای شما شنوندگان صبح جمعه دل انگیزی رقم می زند.

تهیه كننده: فرزانه صادقیان گوینده: میرطاهر مظلومی هماهنگی: مریم قاسمی گزارشگر: شیما شكوه نویسنده: فرزانه صادقیان و سوگند ایرانمنش مشاور رسانه ای: خلیل خاوندكار فضای مجازی: سوگند ایرانمنش بازیگر: مریم سپهراد، آسیه گرجی سینكی، محمد قریب پناه، شیرین سپه راد، امیر زنده دلان و نازنین مهیمنی آیتم ساز: شیما شكوه