پخش زنده و آرشیو رادیو

بهار جان ها

شنبه الی جمعه از ساعت 06:30 به مدت 15 دقیقه


برنامه ای با مضامین اقتصاد اسلامی

تهیه كننده و آیتم ساز: آتنا ابراهیمی معیر گوینده: علیرضا بختیاری