پخش زنده و آرشیو رادیو

به توان 40

"شنبه" الی "پنجشنبه" از ساعت 13:05 به مدت 25 دقیقه


این برنامه به پیشرفت های اقتصادی ایران با گذشت بیش از 40 سال از انقلاب اسلامی اشاره می كند