پخش زنده و آرشیو رادیو

چهل تیكه

هر روز از ساعت 07:00 به مدت 60 دقیقه


برنامه ای صبحگاهی به همراه آیتم های مختلف طنز با هدف شادی آفرینی و نشاط بخشی