پخش زنده و آرشیو رادیو
یکشنبه 4 فروردین 1398
7:0

صبا چی میگه

جنگ نمایشی طنز
پیامك رادیو صبا: 300001055 پیامگیر 24 ساعته رادیو صبا: 27861055

8:0

كیف كوك

مسابقه تلفنی
پیامك رادیو صبا: 300001055 پیامگیر 24 ساعته رادیو صبا: 27861055

8:25

میان برنامه

8:30

صبامك

تعامل پیامكی با مخاطبان
پیامك رادیو صبا: 300001055 پیامگیر 24 ساعته رادیو صبا: 27861055

9:0

برد برد

مسابقه بیست سوالی تلفن
پیامك رادیو صبا: 300001055 پیامگیر 24 ساعته رادیو صبا: 27861055

9:20

طنز و طنز آوران

9:30

راپورتچی

9:45

روی خط

10:0

صبا نوروز

جنگ طنز صبحگاهی با موضوعات نوروزی
پیامك رادیو صبا: 300001055 پیامگیر 24 ساعته رادیو صبا: 27861055

12:0

نمایش

روزهای به یاد ماندنی
پیامك رادیو صبا: 300001055 پیامگیر 24 ساعته رادیو صبا: 27861055

12:30

بومرنگ

12:45

لبخند خوبان

12:55

شكوه بندگی

اذان ظهر: 13:11
پیامك رادیو صبا: 300001055 پیامگیر 24 ساعته رادیو صبا: 27861055

13:30

میان برنامه

13:35

خط خاطره

گزیده صبح جمعه با شما دهه 70
پیامك رادیو صبا: 300001055 پیامگیر 24 ساعته رادیو صبا: 27861055

14:0

یادم تو را فراموش

14:15

جدی نگیرید، جدی بگیرید

14:30

كارت قرمز

طنز فوتبالی در قالب نمایش و ایتم های متنوع
پیامك رادیو صبا: 300001055 پیامگیر 24 ساعته رادیو صبا: 27861055

15:0

همپای صبا ( زنده )

مسابقه پیامكی
پیامك رادیو صبا: 300001055 پیامگیر 24 ساعته رادیو صبا: 27861055

15:45

مسابقه بی سابقه

16:0

صباهنگ

پخش ترانه های شاد درخواستی
پیامك رادیو صبا: 300001055 پیامگیر 24 ساعته رادیو صبا: 27861055

17:30

عید صبا

جنگ طنز درباره مشاغل نوروزی
پیامك رادیو صبا: 300001055 پیامگیر 24 ساعته رادیو صبا: 27861055

19:0

راز صبا

19:15

در حوالی عشق

اذان مغرب ساعت: 19:37
پیامك رادیو صبا: 300001055 پیامگیر 24 ساعته رادیو صبا: 27861055

20:0

شكر شكن

جنگ طنز
پیامك رادیو صبا: 300001055 پیامگیر 24 ساعته رادیو صبا: 27861055

21:0

شكوفه های بهاری

جنگ طنز
پیامك رادیو صبا: 300001055 پیامگیر 24 ساعته رادیو صبا: 27861055

22:0

صبا نوروز

جنگ طنز صبحگاهی با موضوعات نوروزی
پیامك رادیو صبا: 300001055 پیامگیر 24 ساعته رادیو صبا: 27861055