پخش زنده و آرشیو رادیو
سه شنبه 29 آبان 1397
11:0

برد برد

مسابقه تلفنی بیست سئوالی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

11:20

جدی نگیرید، جدی بگیرید

11:30

شكوه بندگی- ویژه اذان ظهر

اذان ظهر: 11:49- موذن: مرحوم حسین صبحدل
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

12:0

لبخند خوبان

12:10

حرف تو حرف

موضوعات اجتماعی و فرهنگی از نگاه طنز- موضوع: اظهار نظر كردن در مورد ظاهر دیگران
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

12:30

میزگرد

12:40

شما و صبا

12:45

راپورتچی

13:0

مثل خند

13:15

روی خط

13:30

خط خاطره

نگاه طنز به برنامه های خاطره انگیز رادیو
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

14:0

یادم تو را فراموش

مسابقه طنز تلفنی و میدانی با مخاطبان
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

14:20

طنز و طنزآوران

14:30

همپای صبا(زنده)

مسابقه اطلاعات عمومی، هوش و طنز
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

15:15

مسابقه بی سابقه

15:30

صباهنگ

پخش ترانه های درخواستی مخاطبان
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

17:0

در حوالی خورشید- ویژه اذان مغرب

اذان مغرب: 17:14- موذن: استاد سید محسن خدام حسینی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

17:45

زیر گذر طنز

18:0

عصر صبا

برنامه شاد عصرگاهی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

19:30

سینما صبا

19:45

زنگ صبا

20:0

آپاراتچی

20:15

جدی نگیرید، جدی بگیرید

20:25

شما و صبا

20:30

كارت قرمز

طنزهای ورزشی و اجتماعی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

21:0

طاقچه

21:15

صبا كارتون

21:30

قند پارسی(تكرار)

گزیده ای از متون اشعار و حكایتهای شیرین فارسی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

21:50

شما و صبا

21:55

میان برنامه

22:0

رله شبكه فرهنگ