پخش زنده و آرشیو رادیو
جمعه 1 آذر 1398
23:30

خط خاطره

گزیده ای از برنامه های طنز رادیویی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+