پخش زنده و آرشیو رادیو
پنجشنبه 10 مهر 1399
8:0

جورچین

گزیده هایی از برنامه های رادیو صبا
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

9:0

شكرشكن

جنگ طنز
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

10:0

از طنز چه خبر

10:10

كیف كوك

مسابقه تلفنی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

10:30

صبامك

خواندن پیامك های ارسالی مخاطبان
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

11:0

صبانت

شوخی با اهالی موسیقی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

11:30

میزگرد

11:40

شكوه بندگی

اذان ظهر: 11:54- مؤذن: محمد آقاتی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

12:15

راپورتچی

12:30

نیم صبا

بررسی مسائل مختلف با بهره گیری از حكایات و لطایف ادبی و نكات پندآموز
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

13:0

كاریكارتون

مروری بر كارتون های قدیمی و نوستالژیك زمان كودكی به همراه معرفی صداپیشگان آن ها
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

13:20

درنگ

13:25

میان برنامه

13:30

درهم و برهم

گلچینی از برنامه های عصر صبا و صبح صبا
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

14:30

یك روز خط خطی

آیتم های مختلف طنز با موضوعات اجتماعی، فرهنگی و هنری
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

15:0

صبا گونه

گرانی تایر- جای خالی بیمه ها در بیماری كرونا
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

15:30

كارت زرد

نگاهی طنز به اخبار و حاشیه های فوتبال ایران و جهان
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

17:0

زنگ صبا

17:15

روی خط

17:30

درنگ

17:45

در حوالی خورشید

اذان مغرب: 18:06- مؤذن: استاد محمدحسین سعیدیان
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

18:30

صباهنگ

پخش ترانه های درخواستی و شاد برای مخاطبان
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

20:0

صبا پلیس

مسابقه ای با هدف مرور قوانین و مقررات مختلف در جامعه و بیان توصیه‎های ایمنی بصورت طنز
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

20:30

خط خاطره

مرور برنامه های طنز و خاطره انگیز رادیو
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

21:0

یك روز خط خطی

آیتم های مختلف طنز با موضوعات اجتماعی، فرهنگی و هنری
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

21:30

جدی نگیرید، جدی بگیرید

21:40

میان برنامه

21:45

قصه های صبا

22:0

كیف كوك

مسابقه تلفنی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

22:20

میان برنامه

22:25

برد برد

مسابقه ای 20 سوالی و هیجان انگیز میان دو شركت كننده
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

22:45

راپورتچی

23:0

دو در بیست

رقابت شاد و هیجان انگیز دو شركت كننده
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

23:30

صبا نت

طنزهایی مرتبط با دنیای موسیقی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+