پخش زنده و آرشیو رادیو
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398
12:45

اذان ظهر

اذان ظهر: 13:03 موذن: مرحوم استاد جواد رفیعی

13:15

بدون تاریخ

13:30

هفتانه

بررسی مهم ترین خبرهای حوزه هنر و ادبیات
علی جعفری، رضا جلالی و خانم فخاریان(كارشناسان)- كاری از گروه ادب و هنر

14:0

خبر

مشروح اخبار ساعت 14

14:30

بوی عشق

ویژه برنامه بزرگداشت سعدی
كاری از گروه ادب و هنر

15:30

میان برنامه

15:45

در مكتب استاد

16:0

راهبرد

گام دوم انقلاب
كاری از گروه تاریخ و اندیشه

16:25

گفتارش

16:30

سیاه سفید

16:45

چاپ اول

17:0

وقتی خیال در می زند

گفتگو با چهره های فرهنگی و هنری
كاری از گروه كتاب

17:30

مسابقه از واژه تا صدا

مسابقه نویسندگی با موضوعات مشخص
كاری از گروه تولید و تامین

18:15

میان برنامه

18:30

ساعت موسیقی

ترانه های بهاری
كاری از گروه تولید و تامین برنامه

19:0

خبر

مشروح اخبار

19:30

رادیو كتاب

برنامه عصرگاهی رادیو فرهنگ با موضوع كتاب و كودك
اذان مغرب: 20:01 موذن: استاد محمدكاظم محمدزاده

21:0

شنیدنی های تاریخ

21:15

سفرنامه خوانی

21:30

نیستان

برگی از موسیقی اصیل ایرانی- بداهه نوازی در نغمه افشاری
كیوان ساكت و خانم ها ندا رادمهر، سحر كمالوند و نیكو یوسفی(كارشناسان)- كاری از گروه ادب و هنر

22:55

گفتارش

23:0

میدان آزادی(زنده)

تحلیلی بر اخبار فرهنگی، هنری و اجتماعی
كاری از گروه فرهنگ و جامعه