پخش زنده و آرشیو رادیو
شنبه 10 خرداد 1399
5:30

تماشاگه راز

شرح غزلیات حافظ شیرازی به روایت مرحوم حسین آهی
كاری از گروه تولید و تامین

6:0

در روشنای صبح

6:15

ضرب و زنگ

6:30

صبح به وقت فرهنگ(زنده)

اطلاع رسانی اخبار فرهنگی روز و پرداختن به مسائل روز
ایرج عباسی و علی جعفری(كارشناسان)

7:0

خبر

7:10

ادامه صبح به وقت فرهنگ(زنده)

اطلاع رسانی اخبار فرهنگی روز و پرداختن به مسائل روز
ایرج عباسی و علی جعفری(كارشناسان)

7:55

گفتارش

8:0

خبر

مشروح اخبار ساعت 8

8:30

ایراندخت

زنان موفق در حوزه فرهنگ
كاری از گروه كتاب

9:0

هفت كوچه(زنده)

فرهنگ مردم استان های مختلف كشور
با حضور گوینده محترم مركز- كاری از گروه فرهنگ و جامعه

10:25

گفتارش

10:30

نقد امروز(زنده)

نقدی بر مهمترین مسائل اجتماعی روز كشور
كاری از گروه تاریخ و اندیشه

11:30

درس جامعه شناسی پایه دهم

آموزش درس جامعه شناسی پایه دهم
كاری از گروه فرهنگ و جامعه

12:0

با كاروان شعر و موسیقی

12:15

در قلمرو فرهنك

مجله تاریخی اندیشه ای در حوالی اذان، اذان ظهر: 13:02 موذن: شیخ محمد عبدالوهاب طنطاوی

13:30

درس تاریخ- پایه یازدهم

درس تاریخ- پایه یازدهم
كاری از گروه ادب و هنر

14:0

خبر

مشروح اخبار ساعت 14

14:30

درس علوم و فنون ادبی- پایه دوازدهم

درس علوم و فنون ادبی- پایه دوازدهم
كاری از گروه تاریخ و اندیشه

15:0

شاهنامه خوانی

گذاری در شاهنامه فردوسی
كاری از گروه تولید و تامین

15:30

اندیشه مطهر

15:45

در جستجوی معنا

16:0

تماشاخانه

تئاتر و خبرهای این حوزه
كاری از گروه ادب و هنر

16:30

فرهنگستان

معرفی فرهنگستان زبان و ادب فارسی در حوزه های مختلف
مهدی قنواتی، محمود ظرایف و عبدالعزیز تاتار(كارشناسان)- كاری از گروه ادب و هنر

17:0

ققنوس

مجله شنیداری شعر و ادبیات
كاری از گروه ادب و هنر

17:55

ایران جغرافیای مهربانی

18:0

نام آوران ایران زمین

فرهیختگان و چهره های ماندگار ایران زمین

18:55

گفتارش

19:0

خبر

مشروح اخبار

19:30

هفت اقلیم

ویژه برنامه اذان گاهی رادیو فرهنگ؛ اذان مغرب: 20:35 موذن: استاد عباس سلیمی

20:55

گفتارش

21:0

شبهای فرهنگ

گشت و گذاری در شعر، معماری، ادبیات، موسیقی، تئاتر و سینما؛ موضوع امشب: شعر كوتاه
كاری از گروه تولید و تامین

21:30

چراغ مطالعه

نقد كتاب نویسندگان
كاری از گروه تولید و تامین

22:0

نیستان

برگی از موسیقی اصیل ایرانی- گفتگو و مرور كارنامه هنری موسیقیدانان ایران
كیوان ساكت و خانم ها ندا رادمهر و فرنوش تدین(كارشناسان)- كاری از گروه ادب و هنر

23:0

روزنه

23:15

شنیدنی های تاریخ

23:30

فارسی با طعم شكر

23:45

رویای كاغذی