پخش زنده و آرشیو رادیو
یکشنبه 10 فروردین 1399
3:30

لبخند بهار

3:45

بهار نو

4:0

فرزانگان

پاسداشت مفاخر علمی و فرهنگی ایران زمین

5:0

دایره مینا

5:10

ناز و نیاز

اذان صبح: 05:30 موذن: استاد محمدحسین سعیدیان
حسین اخوان(كارشناس)

5:50

غزل آواز

6:0

در روشنای صبح

6:15

ضرب و زنگ

6:30

ساز نوروز(زنده)

ویژه برنامه نوروزی رادیو فرهنگ؛ شعر، ترانه، داستان، حكایت، آیین ها و آداب و رسوم نوروزی
كاری از گروه تاریخ و اندیشه

7:55

گفتارش

8:0

خبر

مشروح اخبار ساعت 8

8:30

شیرین بیان

8:45

بهار نو

9:0

ساز نوروز

ویژه برنامه نوروزی رادیو فرهنگ؛ شعر، ترانه، داستان، حكایت، آیین ها و آداب و رسوم نوروزی
كاری از گروه فرهنگ و جامعه

11:30

درس منطق پایه دهم

آموزش درس منطق پایه دهم

12:0

حریر سخن

مشاعره رادیویی
كاری از گروه كتاب

12:30

آیش

12:45

هفت اورنگ

13:0

اذان ظهر

اذان ظهر: 13:09 موذن: استاد جواد رفیعی

13:30

درس عربی- پایه یازدهم

آموزش درس عربی- پایه یازدهم

14:0

خبر

مشروح اخبار ساعت 14

14:30

درس فلسفه- پایه دوازدهم

آموزش درس فلسفه- پایه دوازدهم

15:0

مشاوره تحصیلی

مشاوره تحصیلی دانش آموزان
كاری از گروه فرهنگ و جامعه

15:30

نمایش فرهنگ

نمایش رادیویی
كاری از اداره كل هنرهای نمایشی رادیو

16:0

سعدی نامه

16:15

ترانه باران نوروز

16:30

ساز نوروز

ویژه برنامه نوروزی رادیو فرهنگ؛ شعر، ترانه، داستان، حكایت، آیین ها و آداب و رسوم نوروزی
كاری از گروه ادب و هنر

19:0

خبر

مشروح اخبار

19:30

اذان مغرب

اذان مغرب: 19:42 موذن: شهید حسن دانش

20:0

ساز نوروز

ویژه برنامه نوروزی رادیو فرهنگ؛ شعر، ترانه، داستان، حكایت، آیین ها و آداب و رسوم نوروزی
كاری از گروه كتاب

21:55

گفتارش

22:0

نغمه های بهاری

ترانه و سرودهای بهاره
كاری از گروه تولید و تامین

22:30

بیتابیت

مشاعره
كاری از گروه تولید و تامین

23:0

روزنه

23:15

شنیدنی های تاریخ

23:30

كیمیا

23:45

رویای كاغذی