پخش زنده و آرشیو رادیو
دوشنبه 29 دی 1399
4:0

كلماتی كه بوی تازگی می دهند

بررسی نشست های ادبی

4:30

تماشاگه راز

شرح غزلیات حافظ شیرازی به روایت مرحوم حسین آهی؛ شماره 363
كاری از گروه تولید و تامین

5:0

ناز و نیاز

اذان صبح: 5:45 موذن: استاد محمدحسین سعیدیان
حسین اخوان(كارشناس)

6:15

ضرب و زنگ

6:30

صبح به وقت فرهنگ(زنده)

اطلاع رسانی اخبار فرهنگی روز
ایرج عباسی و علی جعفری(كارشناسان)

7:0

خبر

7:10

ادامه صبح به وقت فرهنگ(زنده)

اطلاع رسانی اخبار فرهنگی روز و پرداختن به مسائل روز
ایرج عباسی و علی جعفری(كارشناسان)

7:45

پخش مذاكرات مجلس شورای اسلامی

پخش زنده مذاكرات نمایندگان در مجلس شورای اسلامی

11:45

با كاروان شعر و موسیقی

11:55

در اختیار پخش

12:0

با كاروان حكمت

اذان ظهر: 12:15 موذن: آقای جواد رفیعی

12:30

در قلمرو فرهنك

مجله تاریخی اندیشه ای

13:30

حریر سخن

مشاعره رادیویی در پاسداشت زبان فارسی

14:0

خبر

مشروح اخبار ساعت 14

14:30

جوانه ها

زبان ها و گویش های اقوام ایرانی، گوشه رامكلی از آواز ابوعطا، معرفی محمد میركیانی، آش جو، حسینیه امینی ها در قزوین

15:0

ققنوس

ادبیات ملل

16:0

با كاروان شهید

16:10

ایران جغرافیای مهربانی

16:15

آیش

16:30

بوطیقا

نقد و نظریه های ادبی؛ اوج و حضیض متون عرفانی

17:0

هفت اقلیم

اذان مغرب: 17:37موذن: شیخ راغب مصطفی غلوش

18:30

رادیو كتاب

بازخوانی بخش هایی از كتاب خدمات متقابل اسلام و ایران اثر استاد مطهری

18:55

گفتارش

19:0

خبر

مشروح اخبار

19:30

زر جامه

صنعت مد متناسب با صنعت كشور
خانم مریم مونسی(كارشناس)

20:0

پرده عشاق

پرده خوانی و نقالی؛ داستان سمك عیار
محمدرضا معجونی(كارشناس)

20:30

مستند فرهنگ

افراد تاثیرگذار در انقلاب؛ آیت الله محمدی گیلانی

20:55

گفتارش

21:0

فاطمه فاطمه است

21:15

رویای كاغذی

21:30

شب های فرهنگ

پرداختن به مباحث فرهنگی

22:0

نیستان

برگی از موسیقی اصیل ایرانی
كیوان ساكت و خانم ها ندا رادمهر و فرنوش تدین(كارشناسان)- كاری از گروه ادب و هنر

23:0

هزاره ادب پارسی

23:15

یك شب از هزار و یك شب

23:30

بازیگران عصر پهلوی

مستند از ظهور تا سقوط رضاخان