پخش زنده و آرشیو رادیو
چهارشنبه 7 آبان 1399
11:45

با كاروان حكمت

اذان ظهر: 11:48 موذن: استاد محمدحسین سعیدیان

12:15

در اختیار پخش

12:20

با كاروان شعر و موسیقی

12:30

در قلمرو فرهنك

مجله تاریخی اندیشه ای

13:30

فكرانه

میزگرد فلسفی كودكان

14:0

خبر

مشروح اخبار ساعت 14

14:30

چرخانه

گستردگی دامنه خلاقیت بانوان كارآفرین

15:0

ققنوس

ادبیات عامه

16:0

با كاروان شهید

16:10

میان برنامه

16:15

آیش

16:30

بوطیقا

نقد شعر

17:0

هفت اقلیم

اذان مغرب: 17:32 موذن: استاد محمدحسین سبزعلی

18:30

رادیو كتاب

كتاب بلال بلال اثر اچ ای كرك

18:55

گفتارش

19:0

خبر

مشروح اخبار

19:30

بازتاب

هفته نیروی انتظامی و بررسی فعالیت های نیروی انتظامی در جامعه
سردار نوریان، محمدجواد روزبهانی، سردار اشتری، احمد كاهه(كارشناسان)

20:0

هفت اورنگ

صیانت از گنجینه های زنده بشری؛ فن و مهارت قایق سازی در گرگان

20:30

مستند فرهنگ

چهره های تاثیرگذار دفاع مقدس؛ شهید مصیب مجیدی

20:55

گفتارش

21:0

محمدنامه

21:15

چراغ مطالعه

نقد كتاب از دید نویسندگان

21:45

رویای كاغذی

22:0

نیستان

برگی از موسیقی اصیل ایرانی؛ جشنواره موسیقی اقوام
كیوان ساكت و خانم ها ندا رادمهر و فرنوش تدین(كارشناسان)- كاری از گروه ادب و هنر

23:0

هزاره ادب

23:15

نامه های پیامبر

23:30

طعم مطالعه

عوامل موفقیت در كنكور