پخش زنده و آرشیو رادیو
دوشنبه 30 اردیبهشت 1398
3:0

كلماتی كه بوی تازگی می دهند

بررسی نشست های ادبی
كاری از گروه تاریخ و اندیشه

3:30

سحوری

برنامه سحرگاهی ماه مبارك رمضان- اذان صبح: 4:16 موذن: مرحوم استاد حسین صبحدل

5:0

طنین وحی

تلاوت قرآن كریم

5:45

گفت نیوش

6:0

در روشنای صبح

6:15

بدون تاریخ

6:30

صبح به وقت فرهنگ(زنده)

اطلاع رسانی اخبار فرهنگی روز و پرداختن به مسائل روز
ایرج عباسی و علی جعفری(كارشناسان)

7:0

خبر

7:10

ادامه صبح به وقت فرهنگ(زنده)

اطلاع رسانی اخبار فرهنگی روز و پرداختن به مسائل روز
ایرج عباسی و علی جعفری(كارشناسان)

7:55

گفتارش

8:0

خبر

مشروح اخبار ساعت 8

8:30

مسابقه چارانه

مسابقه ای با حضور چهار شركت كننده
كاری از گروه فرهنگ و جامعه

9:0

پخش مذاكرات مجلس شورای اسلامی

پخش زنده مذاكرات مجلس شورای اسلامی

13:0

اذان ظهر

13:15

چاپ اول

13:30

هفتانه

بررسی مهم ترین خبرهای حوزه هنر و ادبیات- انجمن سینمایی جوانان ایران- جایزه ادبی روایت فتح آب
علی جعفری، احمد خالصی و خانم فخاریان(كارشناسان)- كاری از گروه ادب و هنر

14:0

خبر

مشروح اخبار ساعت 14

14:30

با فرهنگ سفر كنید

فرهنگ سفر كردن- تفكیك زباله در سفر
كاری از گروه تاریخ و اندیشه

15:15

كوبه(زنده)

بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی و گفتگو با مسئولان مربوطه
كاری از گروه فرهنگ و جامعه

15:45

نگارخانه

نگارخانه دستان
كاری از گروه ادب و هنر

16:25

گفتارش

16:30

نوایی

موسیقی در بوشهر
ابراهیمی، هوشنگ جاوید(كارشناسان)- كاری از گروه ادب و هنر

17:0

من می نویسم

آموزش نویسندگی
كاری از گروه كتاب

17:30

جوانه ها


كاری از گروه ادب و هنر

18:0

مروارید شرق

آشنایی با زبان و فرهنگ مردم چین- سفر به چین كشور رازهای چندین هزار ساله- خبرهایی از كشور چین، دانستنی هایی از كشور چین
برنامه ای مشترك از رادیو بین المللی چین و رادیو فرهنگ

19:0

خبر

مشروح اخبار

19:30

رادیو كتاب

برنامه عصرگاهی رادیو فرهنگ، ساعت 20:00 ویژه برنامه افطار با عنوان "در حوالی قاف"
اذان مغرب: 20:26 موذن: استاد حسینعلی شریف

20:55

گفتارش

21:0

میدان آزادی(زنده)

تحلیلی بر اخبار فرهنگی، هنری و اجتماعی
كاری از گروه فرهنگ و جامعه

21:55

گفتارش

22:0

نیستان

برگی از موسیقی اصیل ایرانی- گفتگو و مرور كارنامه هنری موسیقیدانان ایران
كیوان ساكت و خانم ها ندا رادمهر و فرنوش تدین(كارشناسان)- كاری از گروه ادب و هنر

23:0

دری به خانه خورشید

23:15

شنیدنی های تاریخ

23:30

سفرنامه خوانی

23:45

رویای كاغذی