پخش زنده و آرشیو رادیو
دوشنبه 25 شهریور 1398
11:0

افسانه های ایرانی

11:15

میان برنامه

11:30

حریر سخن

مشاعره رادیویی
كاری از گروه تولید و تامین

12:0

دولت بیدار

12:15

نمایش فرهنگ

نمایش رادیویی "هزار افسان" بر اساس داستان های هزار و یك شب
كاری از اداره كل هنرهای نمایشی رادیو

12:45

اذان ظهر

اذان ظهر: 12:59 موذن: مرحوم استاد محمد غفاری

13:15

چاپ اول

13:30

هفتانه

بررسی مهم ترین خبرهای حوزه هنر و ادبیات- نمایش گرگها در تالار حافظ، برنامه های انجمن هنرهای نمایشی لرستان در ماه محرم
علی جعفری، احمد خالصی و خانم فخاریان(كارشناسان)- كاری از گروه ادب و هنر

13:55

صدا خوبه

14:0

خبر

مشروح اخبار ساعت 14

14:30

موج 106

مسابقه ویژه دانش آموزان پیش دانشگاهی در رشته علوم انسانی

15:15

ساعت موسیقی


كاری از گروه تولید و تامین برنامه

15:45

فكرانه

میزگرد فلسفی كودكان

16:25

گفتارش

16:30

هفت اورنگ

صیانت از مواریث فرهنگی
كاری از گروه تولید و تامین

17:0

كیمیای كلمات

بررسی متون ادبی كهن- یادداشتهای مینوی، رجال روش تحقیق
بهرام پروین گنابادی(كارشناس)- كاری از گروه تولید و تامین

17:30

جوانه ها

گردشگری، هنرهای تجسمی، صنایع دستی، موسیقی، سینما و ...سفالگری، قصه های مرزبان نامه
كاری از گروه ادب و هنر

17:55

صدا خوبه

18:0

مروارید شرق

آشنایی با زبان و فرهنگ مردم چین- سفر به چین كشور رازهای چندین هزار ساله- خبرهایی از كشور چین، دانستنی هایی از كشور چین
برنامه ای مشترك از رادیو بین المللی چین و رادیو فرهنگ

19:0

خبر

19:15

رادیو كتاب

برنامه عصرگاهی رادیو فرهنگ با موضوع كتاب و ترجمه
اذان مغرب: 19:29 موذن: شیخ محمد عبدالوهاب طنطاوی

20:55

گفتارش

21:0

شاعر در آینه

بررسی اشعار استاد شفیعی كدكنی
كاری از گروه تولید و تامین

21:30

وقتی خیال در می زند

خیالپردازی هنرمندان- رحمت امینی
كاری از گروه تولید و تامین

21:55

گفتارش

22:0

نیستان

برگی از موسیقی اصیل ایرانی- گفتگو و مرور كارنامه هنری موسیقیدانان ایرانی؛ گفتگو با یحیی علوی(نوازنده سنتور و آهنگساز)
كیوان ساكت و خانم ها ندا رادمهر و فرنوش تدین(كارشناسان)- كاری از گروه ادب و هنر

23:0

روزنه

23:15

شنیدنی های تاریخ

23:30

سفرنامه خوانی

23:45

رویای كاغذی