پخش زنده و آرشیو رادیو
جمعه 20 تیر 1399
20:15

اذان مغرب

اذان مغرب: 20:40 موذن: استاد محمدحسین سعیدیان

20:50

از واژه تا صدا

مسابقه نویسندگی با موضوعات مشخص؛ زیبا شناسی هنر
كاری از گروه تولید و تامین

21:30

سیم و زر

سیری در جهان كتاب و نویسندگان از دریچه نقد؛ تحریر ئر آواز ایرانی نوشته علی كاظمی

22:0

درس مثنوی

شرح غزلیات مولانا، خوانش غزلی از شمس
غلامعلی حداد عادل(كارشناس)- كاری از گروه كتاب

23:0

دیدار در رادیو

پای خاطرات حرفه ای پیشكسوتان رادیویی؛ فاطمه آل عباس
كاری از گروه ادب و هنر

23:30

شب های روشن

داستان های عرفانی- معرفی نظامی گنجوی- لیلی و مجنون
محمود شالویی(كارشناس)