پخش زنده و آرشیو رادیو
دوشنبه 31 تیر 1398
17:0

كیمیای كلمات

بررسی متون ادبی كهن- مخزن الاسرار حكیم نظامی
خانم مریم صمصامی(كارشناس)- كاری از گروه تولید و تامین

17:30

جوانه ها

گردشگری، هنرهای تجسمی، صنایع دستی، موسیقی، سینما و ...
كاری از گروه ادب و هنر

17:55

صدا خوبه

18:0

مروارید شرق

آشنایی با زبان و فرهنگ مردم چین- سفر به چین كشور رازهای چندین هزار ساله- خبرهایی از كشور چین، دانستنی هایی از كشور چین
برنامه ای مشترك از رادیو بین المللی چین و رادیو فرهنگ

19:0

خبر

مشروح اخبار

19:30

رادیو كتاب

برنامه عصرگاهی رادیو فرهنگ با موضوع كتاب و ترجمه- ترجمه كتاب های فلسفی برای كودكان با آقای احسان عباسلو
اذان مغرب: 20:37 موذن: مرحوم استاد حسین صبحدل

20:55

گفتارش

21:0

میدان آزادی(زنده)

تحلیلی بر اخبار فرهنگی، هنری و اجتماعی
كاری از گروه ادب و هنر

21:55

گفتارش

22:0

نیستان

برگی از موسیقی اصیل ایرانی- گفتگو و مرور كارنامه هنری موسیقیدانان ایران- آشنایی با سازهای بادی و چوبی- گفتگو با امیر شهابی
كیوان ساكت و خانم ها ندا رادمهر و فرنوش تدین(كارشناسان)- كاری از گروه ادب و هنر

23:0

میان برنامه

23:15

شنیدنی های تاریخ

23:30

سفرنامه خوانی

23:45

رویای كاغذی