پخش زنده و آرشیو رادیو
جمعه 29 تیر 1397
13:25

میان برنامه

13:30

طنز و منز

13:45

روی خط

14:0

شكر شكن

به چالش كشیدن مسائل اجتماعی به طنز
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

15:0

شكوفه های لبخند

گلچینی از قطعات نمایشی در حوزه طنز و لطیفه گویی به همراه موسیقی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

16:0

یك روز خط خطی

بیان ناهنجاری های جامعه با زبان طنز- موضوع: امانت داری
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

16:30

صبا پلیس

مسابقه 30 دقیقه ای با دو شركت كننده با محوریت قوانین راهنمایی و رانندگی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

17:0

یادم تو را فراموش

مسابقه طنز تلفنی و میدانی با مخاطبان
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

17:20

طنز و طنز آوران

17:30

بوق اشغال

آیتم های نمایشی طنز
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

18:0

عسل خند

قطعات نمایشی در حوزه طنز
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

19:30

كارت قرمز

بررسی رویدادهای ورزشی و مباحث اجتماعی با رویكرد طنز
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

20:0

چه خبر؟

20:15

در حوالی خورشید- ویژه اذان مغرب

اذان مغرب: 20:38- موذن: حمیدرضا احمدی وفا
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

21:0

هزار افسان

داستان: مرد روستایی و ارباب طمع كار
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

21:30

قند پارسی

گزیده ای از متون، اشعار و حكایت های پندآموز ادبیات فارسی با اجرای امیرحسین مدرس
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

21:50

شما و صبا

21:55

میان برنامه

22:0

رله شبكه فرهنگ