پخش زنده و آرشیو رادیو
دوشنبه 11 اسفند 1399
7:0

صبح صبا

یك برنامۀ زندۀ صبحگاهی در راستای نشاط آفرینی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

8:30

چه خبر؟

8:45

دست انداز

9:0

به وقت زندگی

برنامه ای با رویكرد اخلاقی، اجتماعی و اعتقادی- موضوع: پر مصرف بودن
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

10:0

زنگ تفریح

موضوعات مختلف در قالب نمایش طنز
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

10:20

میان برنامه

10:30

صبامك

خواندن پیامك های ارسالی مخاطبان
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

11:0

مسابقه دو راهی

ارتقای سطح توانایی و سرعت تصمیم گیری مخاطبان به هنگام مواجهه با دوراهی های روزمره اجتماعی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

11:30

بومرنگ

بیان بازتاب مسائل مختلف در حوزه جامعه، فرهنگ، سلامت و... در زندگی افراد به زبان طنز
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

12:0

شكوه بندگی- ویژه اذان

اذان ظهر: 12:17- مؤذن: استاد محمدكاظم محمدزاده
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

12:30

نمایشخانه

برنامه ای با رویكرد طنز
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

13:0

طنز و ترانه

پخش موسیقی و ترانه های امیدبخش و نشاط آفرین به همراه آیتم‎های نمایشی كوتاه طنز و لطیفه های شاد
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

14:0

كارگاه لبخند

آموزش طنز نویسی، با حضور اساتید حوزه طنز
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

14:45

سینما صبا

15:0

مسابقه میدونی، میتونی

مسابقه ای در قالب طنز با رویكرد تقویت حافظه و محك زدن توانایی های مخاطبان
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

15:30

لبخند خوبان

روایت خاطرات طنز رزمندگان هشت سال دفاع مقدس در جبهه
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

16:0

صباهنگ

پخش ترانه های درخواستی و ویژه برای مخاطبان
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

17:0

جدی نگیرید، جدی بگیرید

17:15

كتاب خند

معرفی آثار طنز و آشنایی مخاطبان با این آثار
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

17:35

مثل ساعت

17:45

در حوالی خورشید

اذان: 18:18- مؤذن: دكتر قاسم رضیعی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

18:15

میان برنامه

18:30

عصر صبا

برنامه ی طنز عصرگاهی كه به موضوعات اجتماعی در قالب نمایش می پردازد
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

20:0

ماجراهای خانم پی جو

بیان مسائل و مشكلات روز جامعه به زبان طنز
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

21:0

زیر چتر ترانه

مسابقه خوانندگی با حضور علاقمندان، كارشناسان و هنرمندان عرصه موسیقی كشور
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

21:30

نمایشخانه

نمایش
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

22:0

قند پارسی

بازخوانی حكایات كهن و طنز فارسی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

22:20

میان برنامه

22:30

من و بچه ها

برنامه ای طنز مخصوص كودكان
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

23:0

قصه های صبا

بازخوانی داستان ها و قصه های ایرانی و خارجی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

23:20

میان برنامه

23:30

گرامافون

معرفی و پخش موسیقی و ترانه های قدیمی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+