پخش زنده و آرشیو رادیو
یکشنبه 16 آذر 1399
2:0

نمایش طنز

نمایش در قالب طنز
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

2:30

من و بچه ها

آشنایی مخاطبان با طنزپردازان معاصر
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

3:0

گرامافون

معرفی و پخش موسیقی و ترانه های قدیمی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

3:30

بومرنگ

بیان بازتاب مسائل مختلف در حوزه جامعه، فرهنگ، سلامت و... در زندگی افراد به زبان طنز
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

4:0

لبخند خوبان

روایت خاطرات طنز رزمندگان هشت سال دفاع مقدس در جبهه
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

4:30

قصه های صبا

بازخوانی داستان ها و قصه های ایرانی و خارجی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

4:50

میان برنامه

5:0

اذان

اذان صبح: 05:31- مؤذن: استاد حسین صبحدل
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

5:30

میان برنامه

5:45

سینما صبا

6:0

سرآغاز

6:10

قند پارسی

بازخوانی حكایات كهن و طنز فارسی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

6:30

میان برنامه

6:45

مثل خند

7:0

زنگ اول

زنگ اول
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

7:20

چه خبر؟

7:30

دست انداز

7:45

زنگ صبا

8:0

میان برنامه

میان برنامه از پخش
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

8:30

صبامك

خواندن پیامك های ارسالی مخاطبان
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

9:0

در خانه بمانیم

ویژه ایام كرونا
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

11:0

مسابقه دو راهی

ارتقای سطح توانایی و سرعت تصمیم گیری مخاطبان به هنگام مواجهه با دوراهی های روزمره اجتماعی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

11:30

میان برنامه

11:45

اذان

اذان ظهر: 11:55- مؤذن: شیخ محمد عبدالوهاب طنطاوی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

12:15

نمایش طنز

12:30

بومرنگ

بیان بازتاب مسائل مختلف در حوزه جامعه، فرهنگ، سلامت و...
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

13:0

سینما صبا

13:15

كارگاه لبخند

آموزش طنز نویسی، با حضور اساتید حوزه طنز
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

14:0

كشكول نمایش

آیتم های نمایشی با رویكرد طنز
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

14:45

میان برنامه

15:0

مسابقه میدونی، میتونی

آگاهی بخشی مخاطبان در زمینه های مختلف اطلاعات عمومی در قالب مسابقه
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

15:30

لبخند خوبان

روایت خاطرات طنز رزمندگان هشت سال دفاع مقدس در جبهه
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

16:0

صباهنگ

پخش ترانه های درخواستی و ویژه برای مخاطبان
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

17:0

اذان

اذان مغرب: 17:11- مؤذن: سید محسن خدام حسینی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

17:30

میان برنامه

17:45

جدی نگیرید، جدی بگیرید

18:0

عصر صبا

آشنایی با مشاغل مختلف در جامعه
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

19:50

مثل ساعت

20:0

ماجراهای خانم پی جو

نگاهی طنزآلود به مسائل و مشكلات اجتماعی و فرهنگی روز جامعه
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

21:0

زیر چتر ترانه

"مسابقه خوانندگی" با حضور علاقمندان، كارشناسان و هنرمندان عرصه موسیقی كشور
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

21:30

راپورتچی

وقایع تاریخی ایران و جهان به روایت طنز
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

21:50

میان برنامه

22:0

نمایش

نمایش ترس، ترامپ در كاخ سفید
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

22:20

میان برنامه

22:30

من و بچه ها

برنامه ای طنز مخصوص كودكان
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

23:0

قصه های صبا

بازخوانی داستان ها و قصه های ایرانی و خارجی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

23:20

میان برنامه

23:30

گرامافون

معرفی و پخش موسیقی و ترانه های قدیمی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+