پخش زنده و آرشیو رادیو
پنجشنبه 1 مهر 1400
12:15

القصه

12:30

قصه های ظهر صبا

روایتگری داستانهای معاصر
داستانی برای دوستان

13:0

پلان 8

برنامه ای مستند درباره كسانی كه در سینمای دفاع مقدس نقش‌های مهمی داشتند
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

13:30

چه خبر؟

در این برنامه مهدی استاد احمد طنزپرداز نگاهی طنازانه به موضوعات اجتماعی دارد
موضوع: انتخاب اسم مناسب

14:0

رادیو شصت

مروری بر ترانه های ماندگار، نوستالژیك و اشعار شاعران معاصر دهه ی شصت و اوایل دهه هفتاد
یادآوری خاطرات دهه شصتی ها- شماره پیامك: 300001057 98+

14:30

هم رزم

مرور خاطرات دفاع مقدس از زبان دو هم رزم
مهمان برنامه: حمید صباغیان جانباز مقدس

15:0

دكترصبا

15:15

میان برنامه

15:30

صباگونه

اخبار و رویدادهای سیاسی به روایت طنز
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

16:0

لیگ عشاق

مسابقه بین زوجهای بالای 10 سال زندگی مشترك
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

17:0

شوت نزن عزیز

دراین برنامه محمدرضا احمدی مروری طنازانه به رویدادهای ورزشی هفته دارد
موضوع برنامه: اخبار ورزش ایران و جهان

18:0

لحظه دیدار

ویژه اذانگاهی شب
ادعیه و مناجات و تواشیح و آیتم گنجینه ادب كه شامل خوانش داستانك های اخلاقی است. اذان: 18:18، مؤذن: شیخ راغب مصطفی غلوش

18:30

مثبت صباهنگ

جنگی عصرگاهی بر پایه موسیقی و گفتگوی صمیمی و طنز
موضوع: مهرورزی

19:45

ریشه در خاك

20:0

چه خبر؟

دراین برنامه مهدی استاد احمد طنز پرداز نگاهی طنازانه به موضوعات اجتماعی دارد
موضوع: انتخاب اسم مناسب

20:30

صد و یك كتاب برای كتاب نخواندن

این برنامه روشهای دیگری برای خواندن كتاب معرفی می كند
موضوع: معرفی كتاب مردی به نام اوه

21:0

شب آفتابی

مرور، معرفی و خوانش ادبیات عرفانی و آیینی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

22:0

شهر فرنگ

نقد مسایل سیاسی ، اقتصادی، ورزشی ، اجتماعی در قالب نمایش های طنز و پخش ترانه
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+