پخش زنده و آرشیو رادیو
جمعه 2 فروردین 1398
6:30

با ستاره ها

زندگینامه شهدای دفاع مقدس
پیامك رادیو صبا: 300001055 پیامگیر 24 ساعته رادیو صبا: 27861055

6:50

بوستان حكمت

7:0

زندگی به وقت صبا

جنگ شاد
پیامك رادیو صبا: 300001055 پیامگیر 24 ساعته رادیو صبا: 27861055

8:0

صبح صبا

برنامه زنده صبحگاهی در حوزه موضوعات متنوع اجتماعی با رویكرد طنز و شادی آفرینی
پیامك رادیو صبا: 300001055 پیامگیر 24 ساعته رادیو صبا: 27861055

9:0

سكانس صدا

گفتگو با صداپیشگان
پیامك رادیو صبا: 300001055 پیامگیر 24 ساعته رادیو صبا: 27861055

10:0

دو در بیست

مسابقه تلفنی با رویكرد شادی آفرینی
پیامك رادیو صبا: 300001055 پیامگیر 24 ساعته رادیو صبا: 27861055

10:30

صبامك

پاسخ منظوم به پیامك های مخاطبان
پیامك رادیو صبا: 300001055 پیامگیر 24 ساعته رادیو صبا: 27861055

11:0

گفتگوی تنهایی

گفتگو با هنرمندان
پیامك رادیو صبا: 300001055 پیامگیر 24 ساعته رادیو صبا: 27861055

11:30

مشاعره

مسابقه شعر
پیامك رادیو صبا: 300001055 پیامگیر 24 ساعته رادیو صبا: 27861055

12:15

باغی در صدا

12:25

همسفر

12:40

میان برنامه

12:45

نمایش

12:55

شكوه بندگی

اذان ظهر ساعت: 13:11
پیامك رادیو صبا: 300001055 پیامگیر 24 ساعته رادیو صبا: 27861055

13:25

میان برنامه

13:30

زندگی به وقت صبا

جنگ
پیامك رادیو صبا: 300001055 پیامگیر 24 ساعته رادیو صبا: 27861055

14:30

لحظه های همراهی

آیتم های مختلف مناسبتی
پیامك رادیو صبا: 300001055 پیامگیر 24 ساعته رادیو صبا: 27861055

15:30

كوچه باغ صبا

15:45

قول و غزل

16:0

نمایش

بانوی كلام
پیامك رادیو صبا: 300001055 پیامگیر 24 ساعته رادیو صبا: 27861055

16:30

صبامك

تعامل پیامكی با مخاطبان
پیامك رادیو صبا: 300001055 پیامگیر 24 ساعته رادیو صبا: 27861055

17:0

دونیم صبا

مناسبتی
پیامك رادیو صبا: 300001055 پیامگیر 24 ساعته رادیو صبا: 27861055

18:0

ساده و صمیمی

جنگ
پیامك رادیو صبا: 300001055 پیامگیر 24 ساعته رادیو صبا: 27861055

19:0

گلستان حكمت

19:10

میان برنامه

19:15

یاد خوبان

اذان مغرب ساعت: 19:35
پیامك رادیو صبا: 300001055 پیامگیر 24 ساعته رادیو صبا: 27861055

20:0

آپاراتچی

20:15

مثل خند

20:30

سینما صبا

20:45

زیر گذر طنز

21:0

شكوفه های بهاری

گزیده برنامه های رادیو
پیامك رادیو صبا: 300001055 پیامگیر 24 ساعته رادیو صبا: 27861055

22:0

شكر پنیر

جنگ
پیامك رادیو صبا: 300001055 پیامگیر 24 ساعته رادیو صبا: 27861055

23:0

شكر شكن

جنگ طنز
پیامك رادیو صبا: 300001055 پیامگیر 24 ساعته رادیو صبا: 27861055