پخش زنده و آرشیو رادیو
چهارشنبه 24 مهر 1398
17:51

اذانگاهی

18:3

مداحی

نغمات آئینی

19:0

مستند پیر غلامان

گفتگو با پیر غلامان

20:0

شروه خوان عشق


مركز فارس

20:40

میان برنامه

پخش تلفن ها و خواندن پیامك ها

21:15

راست پنجگاه

آداب سفر اربعین

22:0

دعای كمیل


میثم مطیعی

23:0

مداحی


سید مجید بنی فاطمه

23:25

زیارت اربعین