پخش زنده و آرشیو رادیو
یکشنبه 10 فروردین 1399
3:30

فرهنگ بدون مرز

برنامه فرهنگی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

4:0

كوی نشاط(تكرار)

جنگ نمایشی طنز با موضوع عید نوروز
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

4:30

شاعرانه با بهار

مشاعره با موضوع بهار و نوروز
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

5:0

جارچی

5:15

لبخند خوبان(تكرار)

5:30

اذان

برنامه اذانگاهی صبح- اذان: 05:30، موذن: مرحوم شیخ سید متولی عبدالعال
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

6:0

سرود- قرآن

6:10

برخاست بوی گل

خوانش و تفسیر اشعار بهاری توسط استاد امیر نوری و خانم پاكنشان
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

6:30

نوگ نوروز

نوروز در ایران با اجرای ژاله صادقیان
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

7:0

صبح عید با شما

جنگ شادانه صبح جمعه با شما
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

7:30

ترانه بهاری

ترانه بهاری
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

8:0

صبح است و بهاران

مجله صبحگاهی رادیو نورزو، با رویكرد اجتماعی و با محوریت اطلاع رسانی- بخش های مختلف برنامه شامل: رویدادها، هواشناسی، شعار سال، زندگی جاریست، پیگیری مطالبات مقام معظم رهبری در حوزه مبارزه با كرونا و انعكاس عملكرد دستگاه ها و نهاد ها در این زمینه و ...
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

10:0

كوی نشاط

جنگ نمایشی طنز با موضوع عید نوروز
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

10:30

نوروز در خانه

مجله نوروز در خانه با اجرای یكی از چهره های مطرح هنری و با رویكرد تفریحی و سرگرمی شامل: مسابقه خانوادگی با جایزه نقدی- حل جدول در رادیو نما، آیتم های طنز، مشاوره تحصیلی با شعار محوری "نوروز در خانه"
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

12:0

زنگ مشاوره

12:15

ادامه نوروز در خانه

مجله نوروز در خانه با اجرای یكی از چهره های مطرح هنری و با رویكرد تفریحی و سرگرمی شامل: مسابقه خانوادگی با جایزه نقدی- حل جدول در رادیو نما، آیتم های طنز، مشاوره تحصیلی با شعار محوری "نوروز در خانه"
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

13:0

اذان

برنامه اذانگاهی ظهر- اذان: 13:09، موذن: استاد محمدحسین سعیدیان
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

13:30

لبخند خوبان

13:40

میان برنامه(زنده)

13:45

نسیم نوروزی

14:0

خبر

مروری بر اخبار ایران و جهان
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

14:30

كاغذ رنگی

تست بازیگری و خوانندگی، گفتگو با اهالی موسیقی، اشاره به فیلم های نوستالژیك
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

16:30

زنگ مشاوره

مشاوره تحصیلی به دانش آموزان
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

16:50

جارچی

17:0

مسابقه یك دو صدا

مسابقه خوانندگی، ترانه سرایی و آهنگسازی با موضوع بهار و نوروز
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

17:45

نسیم نوروزی

18:0

نونوار

مجله شبانگاهی رادیو نوروز با رویكرد اجتماعی و با محوریت تفریحی شامل بخشهای مختلف از جمله: ایران یاران، مشاوره تحصیلی، اقدامات استانی مبارزه با كرونا، شعار سال، طنز، مسابقه هفت ترانه، اطلاع رسانی رویدادهای داخلی، خارجی و همچنین رویدادهای ورزشی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

19:20

بالهای قنوت

برنامه اذانگاهی مغرب- اذان: 19:42، موذن: استاد كریم منصوری
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

19:50

ادامه نونوار

مجله شبانگاهی رادیو نوروز با رویكرد اجتماعی و با محوریت تفریحی شامل بخشهای مختلف از جمله: ایران یاران، مشاوره تحصیلی، اقدامات استانی مبارزه با كرونا، شعار سال، طنز، مسابقه هفت ترانه، اطلاع رسانی رویدادهای داخلی، خارجی و همچنین رویدادهای ورزشی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

20:30

زنگ مشاوره

20:45

عیدانه و لبخند

21:0

خبر

مروری بر اخبار ایران و جهان
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

21:30

دو در بیست

مسابقه تلفنی و تعاملی با موضوع بهار
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

22:0

بهار دلنشین

خوانش سروده های بهاری توسط خانم پریچهر بهروان
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

22:30

شب و ستاره

دورهمی و بیان خاطرات با اجرای یكی از چهره های هنری- نقد حوزه تخصصی مورد نظر ستاره ها و همچنین سوالات مخاطبان در مورد ستاره دعوت شده
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+