پخش زنده و آرشیو رادیو
سه شنبه 27 مهر 1400
18:10

دیدگاه

18:25

میان برنامه

18:30

نشان راه


19:0

خبر

19:15

میان برنامه

19:20

تالار وحدت(تكرار)


20:0

میان برنامه

20:10

مستند(تكرار)


20:30

پرنیان(تكرار)


20:55

میان برنامه

21:10

امت محمد(ص)


22:20

تلاوت

22:30

كتاب شب


22:55

میان برنامه

23:0

سفر من به اسلام

23:10

زیارت حضرت رسول

23:20

شبستان


23:55

سرود ملی