پخش زنده و آرشیو رادیو
جمعه 4 بهمن 1398
11:30

با من ورق بزن

11:45

میان برنامه

12:0

قرار

ویژه برنامه اذانگاهی-اذان ظهر به افق تهران: 12:16- موذن: مرحوم محمد غفاری
تهیه كننده: سودابه طهوری- قاسم اورنگی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

12:25

سوال از شما، پاسخ از قرآن

12:30

رادیو همراه(زنده)

برنامه ای درباره تلفن همراه و فناوری های نوین
تهیه كننده: اكرم زمانی- سولماز ادیبی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

13:30

خبر


شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

13:55

میان برنامه

14:0

آبی روشن

خانواده و بهبود روابط بین افراد خانواده- چطور برای شریك زندگیمان احترام قائل بشیم و به او اعتبار ببخشیم؟
تهیه كننده: زهره عبدالرحیم- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

14:30

اینجا چراغی روشن است

سبك زندگی دینی- منجی خواهی درست است یا خیر؟
تهیه كننده: رضا صفری- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

15:0

خانه ام همین جاست

گفتگو با خانواده شهدا- معرفی كتاب برف می بارد گل سرخ، اثر اصغر فكور
تهیه كننده: فاطمه قنبری- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

15:30

نقشه گنج

كار آفرینی و معرفی كارآفرینان موفق- نظریه كار آفرینی شین
تهیه كننده: اكرم زمانی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

16:0

پیچك

طنز و دنیای دیجیتال- موجودات حشره مانند
تهیه كننده: حسین خلیل نژاد- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

16:30

تماشاخانه

برنامه تخصصی در حوزه تئاتر و نمایش- متن و حاشیه های تئاتر ایران- بررسی نمایش جان و جو
تهیه كننده: حسین خلیل نژاد- كارشناس: حسام خلیل نژاد- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، ww.radiojavan.ir

17:0

توپ

جنگ ورزشی
تهیه كننده: حامد مرادیان- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

17:35

به افق ماه

17:50

توپ

18:0

موج همدلی

ویژه برنامه- حادثه سیل سیستان و بلوچستان
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

18:30

خبر


شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

19:0

چند لحظه مكث(تكرار)


شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

19:45

میان برنامه

20:0

فصل نو

بررسی دستاوردهای علمی كشور در چهل سال اخیر
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

20:30

راهی كه رفته ایم

20:45

چهار چهار دو(زنده)

برنامه ورزشی- فوتبال و رویدادهای تازه آن
با حضور امیرحسین بابازاده(كارشناس و مجری)، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

22:0

موج دانش(تكرار)

كنكور- راه های موفقیت در كنكور و شرایط خوب آمادگی برای كنكور- شانس موفقیت در كنكور را چطور بالا ببریم؟
با حضور محمد لطفی(كارشناس كنكور)، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

23:0

اینجا شب نیست

جنگ شبانه
تهیه كننده: مجتبی حسنی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir