پخش زنده و آرشیو رادیو
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398
12:45

قرار

ویژه برنامه اذانگاهی- اذان ظهر به افق تهران: 13:03- موذن: رحیم موذن زاده اردبیلی
تهیه كننده: علیرضا محمدنیا، قاسم اورنگی شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

13:10

فصل اول

آموزش و ترویج عفاف و حجاب- نقش خانواده ها در ترویج حجاب
تهیه كننده: علی نوبخت، مرسده بابایی، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

13:30

خبر


شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

13:55

میان برنامه

14:0

چوب خط

مسابقه، تفریح و سرگرمی
تهیه كننده: منصوره توحیدلو، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

14:30

عبور از تاریخ

14:45

شكوه حماسه

15:0

عصر من(زنده)

فرهنگ، ادب و هنر- برنامه ریزی سینما در سال 98 با حضور سید محمد حسینی
عوامل برنامه: مهدی شاهرضایی، سیروس رجبی، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

15:45

نو ترانه

16:0

ویژه برنامه نیمه شعبان

ویژه برنامه میلاد حضرت مهدی(عج)
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

16:25

میان برنامه

16:30

به رسم ارادت

16:45

فوق برنامه

17:0

خط آزاد(زنده)

طنز عصرگاهی- قدم زدن
تهیه كننده: حامد مرادیان- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

18:15

پا به پای آفتاب

18:30

میان برنامه

18:40

خبر


شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

19:0

ایستگاه ورزش

خبر و ورزش
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

19:30

نبض

19:45

ماه سلام می كند

19:55

به افق ماه

20:10

میان برنامه

20:15

كیلومتر 88

20:30

شمارش معكوس

اهمیت نوع نگرش ما به سال جدید
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

21:0

راهداری

سفر و امنیت جاده ها
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

21:30

فوق برنامه

21:45

گردونه

22:0

موج دانش

كنكور
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

22:45

راهكار

23:0

دولت عشق

ویژه میلاد حضرت مهدی(عج)
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

23:30

مینای مهتاب

ترانه و آهنگ های درخواستی شنوندگان
تهیه كننده: حسین خلیل نژاد، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir