پخش زنده و آرشیو رادیو
دوشنبه 30 اردیبهشت 1398
3:0

مینای مهتاب(تكرار)

پخش موسیقی و ترانه های درخواستی شنوندگان
تهیه كننده: حسین خلیل نژاد، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

3:30

مشكات

تفسیر قرآن توسط حجت الاسلام محسن قرائتی- آیات 54 تا 57 سوره مباركه نساء
تهیه كننده: مجتبی امیری- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

4:0

هفت آسمان

ویژه برنامه سحر- یَا خَیْرَ الْمُسْتَأْنِسِینَ- اذان صبح به افق تهران: 4:16- موذن: استاد محمدحسین سعیدیان
تهیه كننده: مجتبی امیری- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

5:0

تلاوت قرآن كریم

قرائت دو حزب از قرآن كریم با ترجمه- آیات 1 تا آخر سوره مباركه حجر و 1 تا 50 سوره مباركه نحل
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

6:0

میان برنامه

6:10

چشام بازه

برنامه طنز صبحگاهی
تهیه كننده: حامد مرادیان، گوینده: اشكان صادقی، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

6:30

خبر

6:40

جوان ایرانی سلام

برنامه صبحگاهی همراه با بخش های متنوع، خبرهای روز، خبرهای هواشناسی، اقتصادی، ورزشی و...
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

8:0

میان برنامه

موسیقی، متن و میان برنامه
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

8:30

خبر


شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

8:55

میان برنامه

9:0

كاوشگر

علمی-تحلیلی- موضوع امروز: آمازون
تهیه كننده: نازنین علیدادیانی- ونوس میراعلایی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

9:50

میان برنامه

10:0

دو كلام حرف یواش

فضای مجازی
تهیه كننده: علیرضا محمدنیا- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

10:40

میان برنامه

10:45

سی و دو

11:0

و اما ورزش(زنده)

تازه ها و اخبار دنیای رشته های گوناگون ورزشی- فوتبال و ...
تهیه كننده: علیرضا محمدنیا، حسین خلیل نژاد، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

11:25

سمفونی جوونی

11:40

خط خبر

بازخوانی خبرهای روز ایران و جهان
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

12:5

تلاوت قرآن كریم

تلاوت یك حزب با ترجمه از قرآن كریم- آیات 51 تا 89 سوره مباركه نحل
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

12:35

میان برنامه

12:45

قرار

ویژه برنامه اذانگاهی-اذان ظهر به افق تهران: 13:01- موذن: شیخ محمد عبدالوهاب طنطاوی
تهیه كننده: علیرضا محمدنیا، قاسم اورنگی شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

13:10

فصل اول

عوامل پیدایش آسیب ها و انحرافهای اجتماعی در بین جوانان و نوجوانان- نقش والدین در پایبندی جوانان و نوجوانان به آموزه های دینی
تهیه كننده: علی نوبخت، مرسده بابایی، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

13:30

خبر


شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

13:55

میان برنامه

14:0

چوب خط

مسابقه، تفریح و سرگرمی
تهیه كننده: منصوره توحیدلو، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

14:30

عبور از تاریخ

14:45

شكوه حماسه

15:0

فقط به من اشاره كن

هر روز درباره یكی از نامهای حضرت حق صحبت می شود. امروز: یا جمیل
تهیه كننده: مجتبی حسنی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

15:30

آیینه خانه

15:45

نو ترانه

16:0

رادیو همراه(زنده)

برنامه ای درباره تلفن همراه و فناوری های نوین
با اجرای: اسماعیلپور و اینانلو، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

16:45

فوق برنامه

17:0

خط آزاد(زنده)

طنز عصرگاهی- سوء تفاهم
تهیه كننده: حامد مرادیان- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

18:15

پا به پای آفتاب

18:30

میان برنامه

18:40

خبر


شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

19:0

ایستگاه ورزش

خبر و ورزش
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

19:30

فوق برنامه

19:45

ماه نو

ویژه برنامه افطار- اطاعت از خدا به چه معنی است؟- اذان مغرب به افق تهران: 20:26 موذن: دكتر حسین كرمی
تهیه كننده: علیرضا محمدنیا- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

20:45

میان برنامه

21:0

راهداری

سفر و امنیت جاده ها
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

21:30

راهكار

21:45

گردونه

22:0

تلاوت قرآن كریم

قرائت یك حزب از قرآن كریم با ترجمه- آیات 90 تا 128 سوره مباركه نحل
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

22:30

میان برنامه

ترانه، شعر و موسیقی
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

23:0

كیلومتر 88

23:15

نبض

23:30

مینای مهتاب

ترانه و موسیقی درخواستی
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir