پخش زنده و آرشیو رادیو
یکشنبه 30 تیر 1398
4:45

ادبستان(تكرار)

5:0

مینای مهتاب(تكرار)

پخش موسیقی و ترانه های درخواستی شنوندگان- ترانه تقدیمی: "ای همه هستی" خواننده: محمد اصفهانی
تهیه كننده: حسین خلیل نژاد، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

5:30

كیمیای خیال(تكرار)

بازخوانی رمان "تماشا خانه ی اوزاكا" نوشته: كاترین پترسون
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

6:0

تسنیم(تكرار)

6:10

چشام بازه(تكرار)

طنز صبحگاهی- موضوع امروز: مهربانی
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

6:30

خبر

6:40

جوان ایرانی سلام


شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

8:0

میان برنامه

موسیقی، متن و میان برنامه
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

8:30

خبر


شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

8:55

میان برنامه

9:0

كاوشگر

علمی- تحقیقی- عروسی های گران قیمت
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

9:50

میان برنامه

ترانه، شعر و موسیقی
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

10:15

سی و دو

10:30

حاضر جواب

برای ارتقاء سطح كیفی آموزش و پرورش در مدارس چكار باید كرد؟
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

11:0

و اما ورزش(زنده)

تازه ها و اخبار دنیای رشته های گوناگون ورزشی- فوتبال و ...
تهیه كننده: علیرضا محمدنیا، حسین خلیل نژاد، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

11:25

سمفونی جوونی

11:40

خط خبر

مروری بر اخبار روز
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

12:5

ملاقات با روح

خوراكهای مورد نیاز روح- چیزهایی كه حال روحمون رو خوب می كنه- فیلم مادر ساخته علی حاتمی
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

12:35

فصل اول

آموزش مهارتهای فنی و حرفه ای به جوانان و نوجوانان- آموزش مهارت حرفه ای چه ارتباطی به خانواده جوانان دارد و والدین در این مورد چه فعالیتهایی می توانند داشته باشند؟
تهیه كننده: علی نوبخت، مرسده بابایی، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

12:55

قرار

ویژه برنامه اذانگاهی- اذان ظهر به افق تهران: 13:11- موذن: شیخ محمد عبدالوهاب طنطاوی
تهیه كننده: علیرضا محمدنیا، قاسم اورنگی شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

13:20

میان برنامه

13:30

خبر


شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

13:55

میان برنامه

14:0

چوب خط

مسابقه و سرگرمی
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

14:30

عبور از تاریخ

14:45

شكوه حماسه

15:0

عصر من

جنگ فرهنگی، هنری- میراث فرهنگی و هنرهای در حال نابودی
تهیه كننده: مهدی شاهرضایی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

15:45

نو ترانه

16:0

رادیو همراه

تلفن همراه و فناوریهای نوین در حوزه تلفن های هوشمند و كاركرد آن
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

16:45

فوق برنامه

17:0

خط آزاد(زنده)

جنگ عصرگاهی- موضوع امروز: انواع ساندویچ
تهیه كننده: شكوفه موسوی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

18:15

پا به پای آفتاب

18:30

میان برنامه

18:40

خبر


شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

19:0

ایستگاه ورزش

خبر و ورزش
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

19:30

فوق برنامه

19:45

كیلومتر 88

20:0

شمارش معكوس

نقش زنان در مدیریت بحران خانواده ها
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

20:30

میان برنامه

20:35

به افق ماه

20:50

میان برنامه

21:0

كارت دعوت

برنامه محیطی- هر شب از یك بوستان تهران- رونق تولید
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

22:0

موج دانش

كنكور
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

23:0

ملك آباد


شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

23:30

نبض

23:45

گردونه