پخش زنده و آرشیو رادیو
دوشنبه 31 تیر 1398
16:15

پخش زنده مرحله فینال قرائت و اختتامیه چهل و دومین مسابقات استانی قرآن كریم


20:25

اذان


اذان مغرب: 20:37 موذن: استاد غلوش

20:55

تلاوت من(زنده)


22:0

تلاوت استاد پرهیزكار

22:10

سروش هدایت


22:45

حفظ نور

22:55

میان برنامه

23:5

تلاوت استاد شحات محمد انور

سوره مریم آیات 1-36

23:55

میان برنامه