پخش زنده و آرشیو رادیو
چهارشنبه 13 فروردین 1399
12:15

نمایش

12:20

مسابقه نفس های طلایی

12:30

بهره ای از كلام بزرگان

12:35

آیه ها و آینه ها

12:40

حكایت نامه

12:45

فصل نیایش

12:50

میان برنامه

12:55

اذان


اذان ظهر به افق تهران: 13:08 موذن: استاد منصوری

13:25

تلاوت ترتیل استاد عباس امام جمعه

13:40

تلاوت استاد كامل یوسف بهتیمی

13:55

كلام ناب از خورشید انقلاب

14:0

خبر سراسری(زنده)

14:15

تلاوت آقای امین پویا

سوره بقره آیات 246-252

14:35

ترنم آیات


14:55

میان برنامه

15:0

سخنرانی


15:25

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره یوسف آیات 1-31
این تلاوت اول بار پخش می باشد

16:0

خبر قرآنی(زنده)

16:15

تلاوت- پخش

16:30

محله تلاوت(زنده)


18:0

میان برنامه

18:5

تلاوت استاد محمود علی البناء

سوره های تغابن و طلاق آیات 1-6
این تلاوت اول بار پخش می باشد

18:35

داستانهای قرآنی


19:0

بهره ای از كلام بزرگان

19:5

قنوت آیه ها

19:10

قرآن و ترجمه

19:20

اذان


اذان مغرب: 19:44 موذن: استاد غلوش

19:55

تلاوت ترتیل استاد محمد صدیق منشاوی

20:10

خانه های نورانی


20:30

یك آیه یك قصه

20:40

تلاوت- پخش

20:50

رحل نور

21:0

اكسیر(تكرار)


22:0

تلاوت- پخش

22:15

نمایش

22:25

زیارت جامعه كبیره


23:0

تلاوت استاد احمد نعینع

سوره تحریم آیات 1-8

23:50

خبر 114 ثانیه

23:55

دعای ختم قرآن