پخش زنده و آرشیو رادیو
یکشنبه 4 فروردین 1398
7:30

خند آهنگ

ترانه های بهاری
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

8:0

ترنم

شناخت موسیقی دستگاهی ایران
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

8:25

راهیان نور(زنده)

8:30

خبر

مشروح اخبار استان تهران
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

8:50

محول الحال(تكرار)

8:55

میان برنامه

9:0

گردونه

محور خانواده، بخش های نمایشی، روایت و نقل قول های زندگی روزمره
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

10:0

پارك شهر(زنده)

مرور اخبار روز و گفتگو با مسئولان درباره پشت پرده اخبار روز و رویدادها
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

11:25

محول الحال(تكرار)

11:30

شاد آباد

گزیده ای از برنامه های طنز پخش شده در سال های گذشته
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

12:15

میان برنامه

12:30

سایه روشن

مستندهای اجتماعی، فرهنگی، تهران، گروه های خاص و شهرستانها با هدف نشان دادن لایه های پنهان و آشكاری كه با واقعیت های زندگی سروكار دارد
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

12:50

دفاع مقدسی

13:0

اذانگاهی(زنده)

ویژه برنامه ی اذانگاهی- اذان ظهر به افق تهران: 13:11، سخنرانی
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

13:30

راهیان نور(زنده)

13:35

میان برنامه

13:40

طنزهای تلویزیونی

13:55

محول الحال(تكرار)

14:0

ترانك

توام با موسیقی، ترانه و گفتارهای كوتاه بهاری و نوروزی
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

14:30

خبر

مشروح اخبار استان تهران
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

14:50

میان برنامه

15:0

بوستان گفتگو

با شخصیت های شناخته شده سیاسی كه در سال گذشته در كانون اخبار و رویداد های سیاسی قرار داشته اند، گفتگو می شود.
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

15:30

محول الحال(تكرار)

15:35

طنزهای سینمایی

15:50

راهیان نور

15:55

میان برنامه

16:0

ورزشگاه تهران

گفتگو با ورزشكاران، مدیران ورزشی و تمام كسانی كه نقشی در ورزش ایران و تهران دارند.
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

16:30

گل و بلبل

مسابقه، نمایش و سرگرمی
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

17:55

میان برنامه

18:0

تهران من(زنده)

دید و بازدید، خونه كی رفتن سخته تون است؟ و خونه كی خیلی خوش می گذره؟ چرا
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

19:30

ویژه اذانگاهی

اذان مغرب به افق تهران: 19:37
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

20:0

ورزشگاه تهران(تكرار)

گفتگو با ورزشكاران، مدیران ورزشی و تمام كسانی كه نقشی در ورزش ایران و تهران دارند.
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

20:30

خبر

مشروح اخبار استان تهران
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

20:50

راهیان نور

20:55

محول الحال(تكرار)

21:0

شادآباد(تكرار)

گزیده ای از برنامه های طنز پخش شده در سال های گذشته
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

21:45

كوله پشتی

22:0

عمارت بی غم

نمایش از آداب و رسوم و فرهنگ مردم در ایام نوروز
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

22:20

نمایش

نمایش رادیویی "تهران مصفا"
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

22:50

محول الحال(تكرار)

22:55

راهیان نور(زنده)

23:0

بوستان گفتگو(تكرار)

با شخصیت های شناخته شده سیاسی كه در سال گذشته در كانون اخبار و رویداد های سیاسی قرار داشته اند، گفتگو می شود
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

23:30

طنز(تكرار)

23:45

میان برنامه