پخش زنده و آرشیو رادیو
چهارشنبه 6 اسفند 1399
20:55

میان برنامه

21:0

علم بهتر است(تكرار)

معرفی و تبیین بروزترین اتفاق های علمی
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

21:55

100 ثانیه با كتاب

22:0

ویژه ایام اعتكاف و ولادت امام علی(ع)

ویژه ایام اعتكاف و ولادت امام علی(ع)
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

22:30

نمایش

نمایش های رادیویی زیبا در طول هفته به فراخور موضوع و مناسبت های مختلف با حضور بازیگران اداره كل هنرهای نمایشی
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

22:50

گام دوم

23:0

تالار وحدت

معرفی و بازشنوایی ژانرهای موسیقی
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

23:25

میان برنامه

23:30

كتاب شب

بازخوانی كتاب "زیباترین سروده هستی" اثر شهید دكتر مصطفی چمران به مناسبت ولادت حضرت علی (ع) با صدای بهروز رضوی
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

23:55

حافظ خوانی