پخش زنده و آرشیو رادیو
جمعه 4 بهمن 1398
13:30

گلچین تهران من

گلچینی از بخش های جذاب و شنیدنی برنامه تهران من
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

14:30

خبر

مشروح اخبار استان تهران
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

14:50

میان برنامه

15:0

جمعه با سیاست

گفت و گو با مسئولین كشوری و لشگری پیرامون مسائل روز كشور
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

16:0

ساده خط خطی

نمایش های طنز
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

16:30

میان برنامه

پخش
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

17:0

بهارستان

انتخابات
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

17:30

اذانگاهی

اذان مغرب به افق تهران: 17:42
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

18:0

تهران ورزشی(زنده)

ورزش از نگاه نو
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

19:0

زنگ تفریح(تكرار)

مسابقه و رقابت دانش آموزی
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

20:0

تهران میدان شهداء

تكریم و ارج نهادن به شهدای گرانقدر و خانواده بزرگوار و ارجمندشان
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

20:30

خبر

مشروح اخبار استان تهران
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

20:50

میان برنامه

21:0

آب و تاب(زنده)

گفت و گوی محمد صالح اعلاء با هنرمندان و فرهیختگان از حوزه های فرهنگی، هنری و اجتماعی و..
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

22:30

شش نقطه

درباره نابینایان و برای نابینایان و بینایان
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

23:0

تمام قد

دعوت از چهره های برجسته و ماندگار فرهنگی، هنری و اجتماعی
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+