پخش زنده و آرشیو رادیو
جمعه 4 مهر 1399
0:45

تیك تاك(زنده)

1:0

ادامه تهران 24(زنده)

گزیده ای از بخش های جذاب و شنیدنی برنامه های 24 ساعت گذشته
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

1:30

سنگلج

روضه الشهدا
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

2:0

بیدار باش تهران(زنده)

مبتنی بر متن و موسیقی
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

2:45

تیك تاك

3:0

ادامه بیدار باش(زنده)

اذان صبح به افق تهران: 4:31، متن مبتنی بر موسیقی
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

5:55

میان برنامه

6:0

نمایش"چهل روایت چهل شهید"

6:15

صبح انتظار

دعای ندبه امام زمان(عج)
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

7:0

تمام قد

گفتگو با مفاخر و چهره های ماندگار ملی
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

8:0

روستاگرد

معرفی روستاهای اطراف تهران

8:30

خبر

مشروح اخبار استان تهران
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

8:50

میان برنامه

9:0

زنگ مهر

مسابقه بین دانش آموزان
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

10:0

میان برنامه

ویژه شهادت امام حسن مجتبی(ع)
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

10:30

اینجا پایتخت نیست

سفر به استانهای سراسر كشور
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

11:0

میان برنامه

11:5

میان برنامه

ویژه هفته دفاع مقدس
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

11:30

در ساحت حضور(زنده)

در گفتگو با ائمه نماز جمعه، اذان ظهر به افق تهران: 11:56
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

14:30

خبر

مشروح اخبار استان تهران
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

14:50

میان برنامه

15:0

جمعه با سیاست

گفت و گو با مسئولین كشوری و لشگری پیرامون مسائل روز كشور
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

16:0

پارك پردیسان

محیط زیست
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

16:30

ساعت 25

16:40

میان برنامه

پخش
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

17:0

میان برنامه

اذان مغرب به افق تهران: 18:15، ویژه شهادت امام حسن مجتبی(ع)
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

19:0

تهران میدان شهداء

تكریم و ارج نهادن به شهدای گرانقدر و خانواده بزرگوار و ارجمندشان
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

19:30

در محضر استاد

آموزش موسیقی آوازی و ردیف های دستگاه موسیقی ایرانی
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

20:30

خبر

مشروح اخبار استان تهران
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

20:50

میان برنامه

21:0

آب و تاب(زنده)

گفت و گوی محمد صالح اعلاء با هنرمندان و فرهیختگان از حوزه های فرهنگی، هنری و اجتماعی و..
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

22:30

شش نقطه

درباره نابینایان و برای نابینایان و بینایان
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

23:0

نمایش نقره ای


آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+