پخش زنده و آرشیو رادیو
سه شنبه 29 آبان 1397
11:44

اذان ظهر

11:56

میان برنامه

12:0

رویداد


13:0

میان برنامه

13:15

پرسمان

13:29

میان برنامه

13:30

گفت و گوی اجتماعی

نقشه خطرپذیری آسیب های اجتماعی مدارس
با حضور دهنوی(تهیه كننده)، توكلی(كارشناس مجری)، دكتر نادر منصور كیائی(مدیركل دفتر مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی)، دكتر سید محمدرحیم فاضلی نژاد(مدیر بهزیستی شهر تهران) و دكتر كوروش محمدی(رئیس انجمن آسیب شناسی ایران)

14:19

میان برنامه

14:30

گفت و گوی اقتصادی


15:40

میان برنامه

15:45

شاعران عشق

15:55

سمت اندیشه

16:0

مناظره

واگذاری اماكن تاریخی به شهرداری ها
با حضور خانم پرندآور(تهیه كننده)، جعفریان(كارشناس مجری)، دكتر اردشیر سیروس(از پیشكسوتان معماری و شهرسازی و مدرس دانشگاه)، بهروز پاكدامن(از پیشكسوتان و كارشناسان معماری و شهرسازی) و ارتباط تلفنی با مهندس یاسر جعفری(معاون فنی و طرح های زیباسازی شهرداری تهران)

16:55

میان برنامه

17:8

اذان مغرب

17:20

میان برنامه

17:25

در ساحت خورشید

17:30

گفت و گوی سیاسی


18:45

یك كتاب یك نگاه

18:48

میان برنامه

19:0

بدون خط خوردگی


20:0

گفت و گوی فرهنگی

ویژه هفته كتاب، كتاب كودك و فضای آموزشی
با حضور خانم جوزدانی(تهیه كننده)، خرمی(كارشناس مجری)، شهاب دارابیان(كارشناس مجری، شاعر، ژورنالیست و پژوهشگر)، رفیع افتخار(نویسنده، پژوهشگر و منتقد ادبی) و مناف یحیی پور(روزنامه نگار، پژوهشگر حوزه كتاب و ادبیات و سردبیر نشریه دوچرخه)

20:54

میان برنامه

21:0

گفت و گوی علمی

ویژه هفته بسیج، بسیج دانشجوئی
با حضور احمدی(تهیه كننده)، طبعی(كارشناس مجری)، محمد باجلان(معاون فضای مجازی و پویا نمایی و بازیهای رایانه‌ای سازمان بسیج دانش آموزی كشور) و رضا ممشلو(مسئول هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج دانش‌آموزی كشور و مشاور رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش)

21:53

میان برنامه

22:0

انعكاس