پخش زنده و آرشیو رادیو
چهارشنبه 13 فروردین 1399
12:20

نمایش ایستگاه صلواتی طلائیه

12:30

نمایش آهوان غزال(تكرار)


13:0

اذان

اذان: 13:08 موذن: استاد محمدحسین سعیدیان
برنامه اذانگاهی

13:30

میان برنامه

13:35

نمایش همواره بهار- قسمت 12(تكرار)

13:45

نمایش مصائب یك زن خانه دار

14:0

دانایی توانایی

مسابقه كتابخوانی از كتاب جام جهانی
راوی: میرطاهر مظلومی

14:30

نمایش ستاره قطبی- قسمت 12


15:0

نمایش افسون افسانه(تكرار)


15:45

نمایش شكر خند- قسمت 12

16:0

كارگاه تئاتر(تكرار)


16:45

نمایش عمو نوروز سالی یه روز

17:0

نمایش اخطار(تكرار)

17:15

نمایش آلزایمر(تكرار)

17:30

بهار نارنج


19:30

اذان

اذان: 19:44 موذن: مرحوم محمد غفاری
برنامه اذانگاهی

20:0

نمایش ساده خط خطی


20:30

میان برنامه

20:45

نمایش خانواده شیرین- قسمت 72(تكرار)

21:0

به شرط زندگی


22:0

نقد و نمایش

نقد و گفتگویی درباره نمایش "بارون درخت نشین "

22:45

نمایش عمو نوروز سالی یه روز

23:0

نمایش غلام درختی- قسمت 1


23:30

جعبه موسیقی

برنامه ای درباره شعر و موسیقی