پخش زنده و آرشیو رادیو
چهارشنبه 1 خرداد 1398
11:15

ماه بی كران

مشكلات و اتفاقاتی كه به یمن ماه مبارك رمضان حل میشود...
كارگردان: مهدی نمینی مقدم هنرمندان: احمد گنجی، شیما جانقربان نویسنده: حمیدرضا عباسی

11:45

طنین وحی

ویژه ماه مبارك رمضان

12:30

سایه سار مهر

12:45

اذان

اذان: 13:01 موذن: محمدجواد پناهی
برنامه اذانگاهی

13:15

نمایش شبیه باران- قسمت 1

13:30

میان برنامه

13:45

نمایش یار هفتم- قسمت 1

14:0

خبر

رله از رادیو ایران

14:45

میان برنامه

15:0

ارغوان هنر

برنامه تحلیلی درباره تئاتر، سینما و هنر
تهیه كننده: رویا ولی زاده گوینده: معصومه روح بخش

17:0

میان برنامه

17:15

نمایش ضرب الاجل- قسمت 5

فیروز افجه آدمی كه در بازار بر سر مردم كلاه میگذاشت ناگهان متوجه میشود كه سرطان دارد و...
كارگردان: مینو جبارزاده هنرمندان: علی میلانی، باقر كریم پور نویسنده: فرهاد امینی

17:45

میان برنامه

18:0

ستاره باران

18:15

ترتیل قرآن


19:15

میان برنامه

19:30

سمت قبله

اذان: 20:28 موذن: مرحوم شیخ محمد هلباوی
برنامه اذانگاهی

21:0

ماه بی كران

مشكلات و اتفاقاتی كه به یمن ماه مبارك رمضان حل میشود...
كارگردان: مهدی نمینی مقدم هنرمندان: احمد گنجی، شیما جانقربان نویسنده: حمیدرضا عباسی

21:30

نمایش نفس- قسمت 4

فرناز تنها فرزند خانواده است. او به دلیل سقوط از ارتفاع به بیمارستان منتقل میشود. خانواده فرناز مطلع می شوند كه شخص دیگری در بیمارستان است و هر چه زودتر به یك قلب نیاز دارد و...
كارگردان: مهرداد مهماندوست هنرمندان: كامیار محبی، نوشین حسن زاده نویسنده: هانیه نجفی

22:0

آرزوی دیدار- قسمت 8(تكرار)

داستان مجاهدت خانم منصورخانی بانوی ایثارگر خراسان شمالی
تهیه كننده: مهدیه تقی زاده گوینده: سعیده فرضی نویسنده: عاطفه طالب پور

22:30

میان برنامه

22:45

نمایش صدرا(تكرار)

سودابه و نیما زوجی جوان هستند كه به زودی صاحب فرزندی می شوند. نیما از مرمت خانه ملاصدرا عكاسی میكند و با مردی به نام روشن روان آشنا میشود و...
كارگردان: مهین فردنوا هنرمندان: رویا فلاحی، محمد پورحسن نویسنده: هانیه نجفی

23:15

میان برنامه

23:30

ماه بی كران(تكرار)

مشكلات و اتفاقاتی كه به یمن ماه مبارك رمضان حل میشود...
كارگردان: مهدی نمینی مقدم هنرمندان: احمد گنجی، شیما جانقربان نویسنده: حمیدرضا عباسی