پخش زنده و آرشیو رادیو
یکشنبه 31 شهریور 1398
2:15

نمایش هزار افسان(تكرار)

براساس داستان های هزار و یكشب
كارگردان: میكائیل شهرستانی هنرمندان: مهین نثری، اسماعیل بختیاری تنظیم برای رادیو: سمیرا عباسی شكوهی

2:45

نمایش راه افتخار- قسمت 1(تكرار)

3:0

نمایش در جستجوی پسرك- قسمت 1

3:15

میان برنامه

3:30

نمایش گرد آفرید- قسمت 2

سهراب به قصد جستجوی پدرش به ایران تاخت. سهراب در نبردی نزدیك با گردآفرید متوجه شد او زن است و پیشنهاد آشتی را پذیرفت و نبرد را رها كرد و....
تهیه كننده: محمد مهاجر كارگردان: رضا عمرانی هنرمندان: علی تاجمیر، بیوك میرزایی نویسنده: محمد زارعی

4:0

نمایش به رنگ قهرمانی(تكرار)

4:15

اذان

اذان: 04:28 موذن: استاد سادات فاطمی
برنامه اذانگاهی

4:45

نمایش عقیق نشان(تكرار)

گروه تجسس در تپه های برهانی پیكر شهدا را پیدا كردند. حاج مصطفی ردانی پور هیچ وقت پلاك نداشت فقط یه انگشتر عقیق داشت و تنها نشان از او همان انگشتر عقیق بود....
تهیه كننده: محسن دلیران كارگردان: مهران اربار هنرمندان: مهرداد معمارزاده، ویكتوریا براری نویسنده: محمدباقر انصاری

5:15

نمایش تبار موسیقی(تكرار)

بررسی زندگی بزرگان موسیقی ایران- سرگذشت موسیقی ردیفی ایرانی از زمان ناصرالدین شاه تا شروع برنامه گلها
تهیه كننده: ماهداد توكلی كارگردان: صدرالدین شجره هنرمندان: رضا عمرانی، مهرداد مهماندوست نویسنده: فرهاد امینی

5:45

میان برنامه


6:15

گوردان قاطرچی ها- قسمت 2

6:30

صبح زیبا

برنامه تفریحی با هنرمندی بازیگران رادیو نمایش
تهیه كننده: فرشاد آذرنیا كارگردان: امیر زنده دلان گوینده: محمدرضا قلمبر

7:0

سایه سار مهر

7:15

زنگ اول(زنده)

به مناسبت بازگشایی مدارس در مهر
تهیه كننده: رویا ولی زاده گوینده: نگین خواجه نصیر

8:0

خبر

رلاه از رادیو ایران

8:35

میان برنامه

8:45

نمایش بوی ماه مهر- قسمت 2

9:0

گیومه

برنامه تركیبی، نمایشی با رویكرد اطلاع رسانی فرهنگی
تهیه كننده: آزاده شاهرخ مهر گوینده: معصومه روح بخش

10:30

نمایش مهاجران- قسمت 1

قصه تنهایی دو زن در جنگ
كارگردان: محمد پورحسن هنرمندان: فریبا متخصص، نازنین مهیمنی نویسنده: محمد پورحسن

11:0

میان برنامه

11:15

آوانما

11:30

نمایش سلام بر ابراهیم- قسمت 2

11:45

اذان

اذان: 11:57 موذن: مرحوم محمد آقاتی
برنامه اذانگاهی

12:10

سایه سار مهر

12:20

نمایش در پناه آفتاب- قسمت 2

12:30

نمایش بابا سردت نیست

منیره دو سالش است در بیمارستان بستری است مادرش ملكه به دیدنش می آید و همسرش به او خبر میدهد كه او قطع نخاع شده و....
تهیه كننده: مریم امینی كارگردان: طیبه سید محمدی هنرمندان: نقی پناهیان، فاطمه منصوری نویسنده: مریم امینی

13:0

میان برنامه

13:15

گوردان قاطرچی ها- قسمت 2(تكرار)

13:30

نمایش به یونس بگو- قسمت 2

سعید در جنگ تحمیلی به شدت آسیب دیده و علاوه بر آن حافظه اش را از دست داده خاله مونس با یادآوری خاطرات گذشته سعی میكند به بازگشت حافظه سعید كمك كند و...
تهیه كننده: محمد مهاجر كارگردان: مجید حمزه هنرمندان: باقر كریم پور، راضیه مومیوند نویسنده: زهرا كولیوند

14:0

صدا در صحنه(تكرار)


15:0

میان برنامه

موسیقی درخواستی

15:45

موج 107.5

16:0

نمای هشت(زنده)


تهیه كننده: آزاده شاهرخ مهر گوینده: مهدی طهماسبی

16:45

نمایش بوی ماه مهر- قسمت 2(تكرار)

17:0

باشگاه نمایش

مسابقه تلفنی
تهیه كننده: امیرهوشنگ كریم نیا گوینده: آرمان غفاریان

17:30

نمایش سلام بر ابراهیم- قسمت 2(تكرار)

17:45

میان برنامه

18:0

اذان

اذان: 18:20 موذن: مرحوم محمد طوخی
برنامه اذانگاهی

18:30

عصر خودمونی(زنده)

جنگ تفریحی
تهیه كننده: ساجد قدوسیان گوینده: معصومه روح بخش

20:0

نمایش برگ های سبز بید- قسمت 2

لاله با بچه های دانشگاه به كاشان میرود اما در نزدیكی كاشان اتوبوس‌شان دچار تصادف میشود و....
تهیه كننده: فرشاد آذرنیا كارگردان: مهرداد مهماندوست هنرمندان: شمسی صادقی، جواد پیشگر نویسنده: مریم تاجیك

20:30

میان برنامه

20:45

نمایش به رنگ قهرمانی

21:0

نت كوك


22:0

نمایش هزار افسان

پیرزنی نزد سلطان شهریار می آید و ماجرایی برایش تعریف می كند و از سلطان شهریار طلب كمك می كند و...
كارگردان: میكائیل شهرستانی هنرمندان: مهین نثری، اسماعیل بختیاری تنظیم برای رادیو: سمیرا عباسی شكوهی

22:30

نمایش راه افتخار- قسمت 2

22:45

من و صحنه

23:0

نمایش تبار موسیقی

بررسی زندگی بزرگان موسیقی ایران- سرگذشت موسیقی ردیفی ایرانی از زمان ناصرالدین شاه تا شروع برنامه گلها
تهیه كننده: ماهداد توكلی كارگردان: صدرالدین شجره هنرمندان: رضا عمرانی، مهرداد مهماندوست نویسنده: فرهاد امینی

23:30

نمایش تك تیرانداز- قسمت 2

سعید و مالكی كه صاحب آژانس املاك است درباره زمین پدرش گفتگو میكنند و سعید میخواهد پدرش را راضی به فروش كند اما پدرش راضی نیست و مسعود برادرش نیز در آن خانه با خانواده اش زندگی میكند و به خاطر جنگ در ماموریت است مالكی با برادرش مسعود رابطه خوبی ندارد و....
تهیه كننده: ماهداد توكلی كارگردان: میكائیل شهرستانی هنرمندان: ایوب آقاخانی، بیوك میرزایی نویسنده: رضا جابرانصاری