پخش زنده و آرشیو رادیو
شنبه 2 آذر 1398
0:15

میان برنامه

0:30

نمایش هزار افسان

براساس داستان های هزار و یكشب
كارگردان: میكائیل شهرستانی هنرمندان: مهین نثری، اسماعیل بختیاری تنظیم برای رادیو: سمیرا عباسی شكوهی

1:0

جاده جنگ- قسمت 22

داستان از شهریور 1320 آغاز می‌شود، زمانی كه روس‌ها از شمال شرقی كشور به خراسان حمله می‌كنند و اشغال ایران به دست متفقین آغاز می‌شود....
تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد گوینده: احمد گنجی نویسنده: منصور انوری

1:30

نمایش باغ قصر دشت- قسمت 1


2:0

میان برنامه

2:15

نقد و نمایش(تكرار)


3:0

نمایش دلقك آب شور

3:15

میان برنامه

3:30

نمایش انگشتر- قسمت 1


4:0

نمایش به رنگ قهرمانی(تكرار)

4:15

نمایش آدرس اشتباهی

امید و عاطفه تصمیم گرفته اند بزودی از هم جدا شوند. آنها به خانه یكی از آشنایانشان دعوت شده اند اما هنوز هیچ كس از تصمیم آنها باخبر نیست و...
تهیه كننده: ژاله محمدعلی كارگردان: مینو جبارزاده هنرمندان: رویا فلاحی، مجتبی طباطبایی نویسنده: یاسمن شكرگزار

4:45

نمایش تبار موسیقی(تكرار)

بررسی زندگی بزرگان موسیقی ایران- سرگذشت موسیقی ردیفی ایرانی از زمان ناصرالدین شاه تا شروع برنامه گلها
كارگردان: صدرالدین شجره هنرمندان: رضا عمرانی، مهرداد مهماندوست نویسنده: فرهاد امینی

5:15

اذان

اذان: 05:20 موذن: مرحوم شیخ راغب مصطفی غلوش
برنامه اذانگاهی

5:45

نمایش مسیر تازه- قسمت 1

6:0

میان برنامه

6:15

صبح زیبا

برنامه تفریحی با هنرمندی بازیگران رادیو نمایش
تهیه كننده: فرشاد آذرنیا كارگردان: امیر زنده دلان گوینده: محمدرضا قلمبر

6:45

زنگ اول

7:0

به شرط زندگی


8:0

سایه سار مهر

8:15

زورق خیال

8:30

میان برنامه

8:45

نمایش جستجوی زندگی در میان طبیعت- قسمت 1

9:0

گیومه

برنامه تركیبی، نمایشی با رویكرد اطلاع رسانی فرهنگی
تهیه كننده: آزاده شاهرخ مهر گوینده: معصومه روح بخش

10:30

آن سوی نمایش(تكرار)


11:15

نمایش ماجراهای خانواده بایرامی- قسمت 1

11:30

آوانما

11:45

اذان

اذان: 11:51 موذن: مرحوم محمد غفاری
برنامه اذانگاهی

12:10

نمایش مسیر تازه- قسمت 1(تكرار)

12:20

سایه سار مهر

12:30

نمایش یدار در الست


13:0

میان برنامه

13:15

زورق خیال(تكرار)

13:30

نمایش مردان هور- قسمت 1

مهندس امیر وكیلی كه داوطلبانه به جبهه آمده به منطقه هورالعظیم اعزام میشود جای كه قرار است جاده ای از دل كوه درست كنند اما محسن از فرمانده قرارگاه میخواهد كه او را برگرداند و...
تهیه كننده: شهلا نیساری كارگردان: مجید حمزه هنرمندان: بیوك میرزایی،باقر كریم پور نویسنده: حمیدرضا پورعلیمحمد

14:0

موج 107.5

14:15

میان برنامه

14:30

نمایش باغ قصر دشت- قسمت 1(تكرار)


15:0

جادوی سیاه(تكرار)


16:0

به شرط زندگی


16:45

نمایش جستجوی زندگی در میان طبیعت- قسمت 1(تكرار)

17:0

اذان

اذان: 17:13 موذن: استاد كریم منصوری
برنامه اذانگاهی

17:30

میان برنامه

17:45

نمایش ماجراهای خانواده بایرامی- قسمت 1(تكرار)

18:0

عصر خودمونی

جنگ تفریحی
تهیه كننده: ساجد قدوسیان گوینده: معصومه روح بخش

19:30

باشگاه نمایش


20:0

نمایش ساده خط خطی

كیوان دوست قدیمی محسن كمك میكند تا اوضاع مالی اش را بهتر كند. كیوان میخواهد با یك بازیگر ازدواج كند و برای او یك بادیگارد می گیرد تا به او نزدیك شود و....
تهیه كننده: فرشاد آذرنیا كارگردان: میرطاهر مظلومی هنرمندان: بهادر ابراهیمی، نوشین حسن زاده نویسنده: معصومه سلیمی

20:30

میان برنامه

20:45

نمایش به رنگ قهرمانی

21:0

صدا در صحنه

برنامه تخصصی پیرامون هنر نمایش و نقد اجراهای تئاتری در تهران
تهیه كننده: ژاله محمدعلی گوینده: شهین نجف زاده

22:0

نقد و نمایش


22:45

نمایش خاطرات آتشنشان


23:15

نمایش درنگ

23:30

جعبه موسیقی

برنامه ای درباره شعر و موسیقی