پخش زنده و آرشیو رادیو
یکشنبه 15 تیر 1399
20:56

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره های كهف آیات 60-78 و 107، تكویر، ضحی، شرح و حمد

21:37

میان برنامه

21:40

تلاوت استاد سید مرتضی سادات فاطمی

21:55

میان برنامه

22:5

تلاوت آقای محمدحسن نادری

سوره نور آیات 1-20

22:22

میان برنامه

22:25

تلاوت استاد محمد لیثی

سوره های اسراء آیات 77-85، آیه 11 و ضحی

23:2

میان برنامه

23:12

تلاوت استاد محمود عبدالحكم

سوره كهف آیات 1-24

23:35

میان برنامه

23:38

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره لقمان آیات 1-22

23:58

میان برنامه