پخش زنده و آرشیو رادیو

انقلاب دوم

دوشنبه 8 آبان 1396 ساعت 14:00 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

انقلاب دوم

استفاده از رسانه های بیگانه برای تاثیر گذاری بر افكار عمومی

گفتگو با دكتر شاه علی(نویسنده و پژوهشگر)، شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

عكس ها و نوشته هایی در مورد اخبار سال 57 از تسخیر سفارت امریكا درتهران