پخش زنده و آرشیو رادیو

انقلاب دوم

سه شنبه 9 آبان 1396 ساعت 14:00 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

انقلاب دوم

كاركرد سفارت آمریكا در ایران و تلاش برای برقراری ارتباط در اوایل انقلاب

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

عكس ها و نوشته هایی در مورد اخبار سال 57 از تسخیر سفارت امریكا درتهران