پخش زنده و آرشیو رادیو

انقلاب دوم

چهارشنبه 10 آبان 1396 ساعت 14:00 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

انقلاب دوم

زمینه های شكل گیری تسخیر لانه جاسوسی آمریكا

با حضور دكتر شاه علی(پژوهشگر)، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

عكس ها و نوشته هایی در مورد اخبار سال 57 از تسخیر سفارت امریكا درتهران