پخش زنده و آرشیو رادیو

پشت خط جوانی

جمعه 24 فروردین 1397 ساعت 14:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

پشت خط جوانی

دغدغه های دوران نوجوانی- تمایل نوجوانان به جلب توجه

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

نوجوانان ما دچار بحران هویت هستن و همین مساله باعث به وجود آمدن عدم اعتماد به نفس در آن هاست كه باعث به وجود آمدن كلی ناهنجاری های اخلاقی شده و یكی از این ناهنجاری ها پرخاشگری نوجوان هاست كه خیلی هم مهم و معمول شده. ما در این برنامه به طور مستقیم به نقاط مثبت و به طور غیرمستقیم به نقاط منفی اشاره می كنیم و به نوجوان ها اعتماد به نفس می دهیم تا دنبال هدفشان بگردن و مهم تر از همه خودشان را بشناسند.