پخش زنده و آرشیو رادیو

پی نوشت

چهارشنبه 23 خرداد 1397 ساعت 10:00 به مدت 40 دقیقه

اطلاعات برنامه

پی نوشت

برنامه طنز با موضوعات محیط زیستی- جام جهانی فوتبال، انقراض گونه های جانوری، آتش سوزی و حفاظت از محیط زیست و...

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

زیرساخت برنامه بر مبنای اقتصاد مقاومتی و سبك زندگی است

عوامل برنامه