پخش زنده و آرشیو رادیو

پی نوشت(زنده)

سه شنبه 29 خرداد 1397 ساعت 10:00 به مدت 40 دقیقه

اطلاعات برنامه

پی نوشت(زنده)

برنامه طنز با موضوع دور دور كردن جوانان و پدرها

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

زیرساخت برنامه بر مبنای اقتصاد مقاومتی و سبك زندگی است

عوامل برنامه