پخش زنده و آرشیو رادیو

مسیر

جمعه 2 شهریور 1397 ساعت 14:30 به مدت 25 دقیقه

اطلاعات برنامه

مسیر

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

برنامه ای كه با موضوعات اجتماعی و راهنمایی های مقام معظم رهبری می باشد در این برنامه از گزارش هایی از جوانان برای مطرح كردن موضوع استفاده خواهد شد