پخش زنده و آرشیو رادیو

كلید طلایی(زنده)

دوشنبه 16 مهر 1397 ساعت 22:00 به مدت 60 دقیقه

اطلاعات برنامه

كلید طلایی(زنده)

آشنایی با راه های موفقیت در كنكور سراسری

با حضور آقای نرگسی دلیر(كارشناس كنكور) و آقای شكوهی(كارشناس كنكور)، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

برنامه كلید طلایی هر شب از ساعت 22 الی 23 از شبكه جوان به صورت زنده پخش می شود.