پخش زنده و آرشیو رادیو

موج دانش(زنده)

شنبه 24 آذر 1397 ساعت 22:00 به مدت 60 دقیقه

اطلاعات برنامه

موج دانش(زنده)

برنامه ریزی برای كنكور سراسری

با حضور لطفی(كارشناس كنكور)، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

مروری بر زندگی افراد موفق جامعه در عرصه های مختلف به منظور الگوسازی

عوامل برنامه