پخش زنده و آرشیو رادیو

انقلاب دوم(زنده)

یکشنبه 13 آبان 1397 ساعت 10:00 به مدت 85 دقیقه

اطلاعات برنامه

انقلاب دوم(زنده)

ویژه برنامه روز سیزدهم آبان ماه و پوشش راهپیمایی- شواهد آشكار دشمنی آمریكا با ایران، روایت تسخیر لانه جاسوسی و...

با حضور كنعانی زاده(كارشناس مسائل سیاسی)، دكتر هانی زاده(كارشناس سیاسی)، دكتر یوسف زاده(كارشناس رسانه) و دكتر شاه علی(نویسنده و پژوهشگر)، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

عكس ها و نوشته هایی در مورد اخبار سال 57 از تسخیر سفارت امریكا درتهران