پخش زنده و آرشیو رادیو

عیدمون

پنجشنبه 8 فروردین 1398 ساعت 20:00 به مدت 210 دقیقه

اطلاعات برنامه

عیدمون

جنگ عیدانه- خانه تكانی آرشیو رادیو

تهیه كننده: نازنین علیدادیانی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

آغاز سال نو برای ما ایرانیان معمولاَ با گشت و گذار و دید و بازدید همراه است و در خلال چنین رویكردهایی همه به دنبال شادی و نشاط هستند. گروه جوان وتامین شبكه رادیویی جوان با توجه به همین نكات در آغاز سال نو ویژه‌برنامه‌ا‌ی را با نام «عید مون» تهیه و تولید كرده است تا موجب نشاط مخاطبان باشد و لحظه‌هایی زیبا را برای آنان به وجود بیاورد. موضوع اصلی این ویژه برنامه خانه تكانی آرشیو رادیو و تلویزیون و انجام كارهای جدید مخصوص اون هایی كه عید جایی نرفته اند ودردیار ومنزل مانده اند. قدرمسلم درطول ویژه‌ برنامه‌ «عید مون» با طرح سوال‌هایی در حوزه‌های مختلف مثل كتاب، ادبیات، دفاع مقدس، هوش و علم و دانش از یك سو سرگرمی مخاطبان به دست می‌آید و از سوی دیگر به اطلاعات عمومی آنان افزوده می‌شود. تاریخ پخش: از 25 اسفند 1397 الی 16 فروردین 1398 زمان پخش: 20:0