پخش زنده و آرشیو رادیو

دوباره آسمان آبی

دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 ساعت 23:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

دوباره آسمان آبی

محیط زیست

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

عوامل برنامه نیز به شرح زیر می باشد تهیه كننده : علیرضا محمدی نیا مجری : میثم طباطبایی راوی : حسن خلقت دوست