پخش زنده و آرشیو رادیو

خط خبر

یکشنبه 12 خرداد 1398 ساعت 11:40 به مدت 25 دقیقه

اطلاعات برنامه

خط خبر

بازخوانی خبرهای روز ایران و جهان

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات