پخش زنده و آرشیو رادیو

رنگین كمان

جمعه 31 خرداد 1398 ساعت 09:30 به مدت 120 دقیقه

اطلاعات برنامه

رنگین كمان

جنگ شاد روز جمعه- موضوع این هفته: نمك

تهیه كننده: عباس پیری- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

عوامل برنامه نیز به شرح زیر می باشد تهیه كننده : عباس پیری گوینده :سمانه مبلغ حسینی دستیار تولید : فاطمه عباسی بازیگران : آسیه گرجی – امیر زنده دلان – پیمان قریب پناه – مریم سپهراد هماهنگی : بابك شكری نویسنده : حسن كریمی – امیر زنده دلان آیتم ساز : فرشته علیپور – امیرحسین محمدپور – مهدی میرزازداه نوارنده : حمیدرضا اسفندفر