پخش زنده و آرشیو رادیو

ملك آباد

یکشنبه 20 مرداد 1398 ساعت 23:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

ملك آباد

آیا پایه و اساس علم تغییر می كند كه می گویند باید علممان را به روز كنیم؟

گفتگو با دكتر صادقیان(مشاور اجرایی مركز رشد و نوآوری دانشگاه شهید بهشتی)، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

طرح مسائل ومشكلات جوانان در جامعه و كمك به روشن شدن فضای فكری و اجرای طرح ها

عوامل برنامه