پخش زنده و آرشیو رادیو

حال و احوال(زنده)

جمعه 8 فروردین 1399 ساعت 17:00 به مدت 90 دقیقه

اطلاعات برنامه

حال و احوال(زنده)

ویژه برنامه به استقبال بهار

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

این برنامه شامل بخش هایی از قبیل: دید بازدید های مجازی، آشنایی با كارآفرینان در فضای خانه، مشاغل خانگی، داستان‌های علمی تخیلی و نكته هایی در باب سلامت روان در میان افراد خانواده می پردازد. تهیه كنندگان: حسین خلیل‌نژاد - اكرم زمانی - نیره مرادحاصلی - شهره احمدوند - پانته‌آ پاچنگی - عباس پیری گویندگان: صدیقه مرادی - حجت الله یوسفی - هستی دخت توكل - قناعت پیشه - زهره هاشمی - حسن اسماعیل پور