پخش زنده و آرشیو رادیو

سه نوبر(زنده)

سه شنبه 12 فروردین 1399 ساعت 14:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

سه نوبر(زنده)

ویژه برنامه نوروز

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

این سه دانشجو هرروز در خانه یكی از دوستان به بهانه ناهار جمع می‌شوند و ازخاطرات، آرزوها و اتفاقات خود می‌گویند. تهیه كننده: حامد مرادیان بازیگران: مهدی استاد احمد - حسن صنوبری - حامد مرادیان