پخش زنده و آرشیو رادیو

پیچك

جمعه 5 اردیبهشت 1399 ساعت 16:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

پیچك

طنز و فضای مجازی

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

عوامل برنامه نیز به شرح زیر می باشد تهیه كننده : حسین خلیل نژاد بازیگران : بهرام سروری نژاد – نازنین مهیمنی گزارشگر : فرید رشیدی

عوامل برنامه