پخش زنده و آرشیو رادیو

آبی روشن

جمعه 16 خرداد 1399 ساعت 14:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

آبی روشن

چالشهایی كه زوجهای جوان با آن مواجه می شوند.

تهیه كننده: زهره عبدالرحیم- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

گفتگو محور و میزگردی با حضور مخاطبان جوان از طیف دانشگاهیان و حوزه علمیه و طرح سوالات با پاسخ از سوی كارشناسان مربوطه خواهد بود برنامه با طرح یك سوال در بخش گزارشی شروع می شود موضوعات مذهبی اعتقادی و فلسفی مبنای گفتگو های تبیینی و گاه چالشی برنامه خواهد بود سعی می شود از حضور جوانان صاحب نظر در راستای تحلیل مباحث استفاده شود .

عوامل برنامه