پخش زنده و آرشیو رادیو

2020(زنده)

سه شنبه 27 خرداد 1399 ساعت 06:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

2020(زنده)

تشویق مخاطب برای كسب آمادگی های فردی برای شروع یك روز تازه- خوشحال كردن دیگران

تهیه كننده: عصمت باپیران- مجتبی حسنی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

شعار ما: «من بیستم تو بیستی پس همه بیستن و روزمون و بیست شروع كنیم» ما هر روز خبرهای خوب داریم، خبرهای خوبی كه حالتون و خوب می‌كنه و روز خوبی رو آغاز می‌كنین. تهیه كننده: عصمت باپیران گوینده: راضیه هاشمی نویسنده: شیرین بغدادی هماهنگی و ارتباطات: آزاده شبابی