پخش زنده و آرشیو رادیو

دمنیوش

پنجشنبه 16 مرداد 1399 ساعت 15:00 به مدت 45 دقیقه

اطلاعات برنامه

دمنیوش

شعر و ادبیات- موضوع امروز: شعر عاشقانه

تهیه كننده: حسین عباسی فر- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

این برنامه شامل این آیتم‌هاست: - آیتم مصاحبه با كارشناسان - آیتم متن آهنگ - آیتم شعر خوانی تهیه كننده: حسین عباسی‌فر گوینده: سیاوش عقدایی نویسنده: حسین عباسی‌فر